Search Results:
(301)
Order by:
                    

Show:
      

Query:
Het Regeerakkoord heeft een aparte alinea gewijd aan het vestigingsklimaat in Nederland. Tegenover een fors verlaagde vennootschapsbelasting en het verdwijnen van de dividendbelasting staan hogere lasten voor vervuilende activiteiten, een versobering van belastingvoordelen voor zogenaamde ‘brievenbusmaatschappijen’ en minder renteaftrek op schulden. De impact van deze maatregelen zal per bedrijf sterk verschillen.
11 oktober 2017 | Nieuws
Een van de punten uit het Regeerakkoord die vrijwel iedereen heeft meegekregen is dat het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Daarmee gaan we meer betalen voor de boodschappen. De supermarktbranche uitte al direct haar onvrede en Foodwatch heeft opgeroepen om groente en fruit niet duurder te maken.
11 oktober 2017 | Nieuws
Het nieuwe kabinet heeft aandacht voor technologie, digitalisering en cybersecurity. Er gaat meer geld naar onderzoek, innovatie en digitale technologie. Deze aandachtsgebieden vallen onder de Minister van Economische Zaken, het traditionele loket voor het bedrijfsleven. Tot zover niet veel nieuws.
11 oktober 2017 | Nieuws
Met haar communicatiestrategie voor de beursgang van Takeaway.com heeft Hill+Knowlton Strategies Nederland een Golden World Award for Excellence (GWA) gewonnen in de categorie Financial services & investor relations. Deze Awards worden toegekend voor werk in communicatie en public relations dat voldoet aan de hoogste standaarden in het vakgebied. De internationale prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de International Public Relations Association (IPRA), de wereldwijde beroepsvereniging voor communicatieprofessionals.
14 juli 2017 | Nieuws
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat lijkt nog ver weg, en misschien niet zo relevant nu we nog midden in de formatie zitten, maar het tegendeel is waar. De voorbereidingen voor de verkiezingen beginnen namelijk nu al. En dus is het verstandig om ook nu al te starten met het behartigen van uw belangen. Waar moet u rekening mee houden?
13 juli 2017 | Nieuws
Wanneer er een tunnel in je ‘achtertuin’ komt, een stuk snelweg door het bos wordt aangelegd of een brug wordt gebouwd met het gevolg dat bedrijven verplaatst moeten worden, zijn de kritieken vaak talrijk en kunnen juridische procedures flink vertragend gaan werken. Vaak komen kritische geluiden van de direct belanghebbenden in de omgeving: bouwhinder, waaronder geluid, verminderde bereikbaarheid en leefbaarheid zijn de meest in het oog springende lasten die de directe omgeving ervaart. Maar ook de bestuurlijke stakeholders, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, hebben eigen belangen als het gaat om verkeersdoorstroming op het onderliggende wegennet, de kwaliteit en stand van het grondwater of de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
13 juli 2017 | Nieuws
Onlangs mochten wij als kantoor Promogroup/U2 Unlimited begeleiden voor een verhoor door de parlementaire commissie belastingconstructies. Door het CU-lid van de commissie werden er kritische vragen gesteld aan onze klant, maar gelukkig weet de ChristenUnie dat te scheiden van haar liefde voor de muziek van U2. Want eindelijk zit de CU dan toch aan de formatietafel en wordt er zelfs op een andere locatie onderhandeld of Segers en Schouten haken al weer af. Nee, geen breuk deze keer, maar een bezoek aan het concert van U2 in Duitsland! Twee dagen onderbreking in de onderhandelingen. Niet de papadag van Jesse Klaver deze keer, maar het popuitje van Gert-Jan Segers. Ik zit er met verbazing naar te kijken. We zijn al ruim 100 dagen onderweg en de mogelijkheid van invloed op de nieuwe begroting wordt met de dag minder.
13 juli 2017 | Nieuws
Nooit eerder zagen we in Nederland nieuwe verkiezingen of een echte minderheidsregering als uitkomst van een kabinetsformatie, maar de komende maanden (of weken) zou die werkelijkheid wel eens anders kunnen worden.
15 juni 2017 | Nieuws
Afgelopen voorjaar stelde minister Dijsselbloem (PvdA) tijdens de verkiezingscampagne dat Nederlandse bedrijven onvoldoende beschermd zijn tegen buitenlandse overnames. Op dat moment stonden 11 van de 25 grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ‘in de uitverkoop’. Onder die bedrijven ook oer-Hollandse concerns als Unilever, PostNL en AkzoNobel. In Dijsselbloems optiek moeten bedrijven zich kunnen beschermen tegen ‘aasgieren en hyena's die klaarstaan je bedrijf kapot te maken'. Ook minister Henk Kamp (VVD) toonde zich vatbaar voor deze argumenten, en diende een voorstel in om bedrijven een jaar bedenktijd te geven gedurende een buitenlandse overname. Al snel volgde bijval van oud-CEO’s Jan Hommen (ING), Jeroen van der Veer (Shell) en Commissaris Peter Wakkie (Ahold, ABN-AMRO). Ook Hans Wijers (vm. CEO AkzoNobel), Peter Wennink (ASML), Sjoerd Vollebregt (vm. CEO Stork) en Hans de Boer (VNO-NCW) toonden zich voorstander.
15 juni 2017 | Nieuws
De Tweede Kamerverkiezingen zijn alweer meer dan 90 dagen geleden en steeds vaker wordt er in de media gesproken over een trage, stugge of stroperige formatie. GroenLinks heeft voor de tweede keer de stekker getrokken uit de onderhandelingen en een van de weinige dingen die Rutte loslaat over de formatie is dat hij vindt dat het maar wat lang duurt. Daarop dringt de vraag zich aan of dat wel echt zo is. Om de huidige formatie meer in perspectief te kunnen plaatsen is het daarom interessant om eens te vergelijken met andere Nederlandse formaties uit de parlementaire geschiedenis.
15 juni 2017 | Nieuws