Geen enkel ander communicatieadviesbureau was de laatste jaren bij meer M&A situaties betrokken dan Hill+Knowlton Strategies.
Ontmoet onze senior adviseurs

Vastned – Venues for premium shopping: herpositionering van het Europese beleggingsfonds in high street winkelvastgoed

De voormalige Vastned Groep bestond uit twee entiteiten die aangestuurd werden door één management, maar twee separate beursnoteringen kende, één voor het kantoren- en bedrijfsvastgoed (Vastned O/I) en één voor de winkelvastgoedportfolio.
Vastned case Hill+Knowlton Strategies
Vastned O/I werd succesvol verkocht aan het beursgenoteerde NSI. Deze splitsing stelde het management van VastNed in staat zich – eveneens met ondersteuning van Hill+Knowlton Strategies – onder leiding van een nieuwe CEO, voor 100%  te concentreren op de verdere invoering en versnelling van de vernieuwde strategie.


In september 2011 werkte Hill+Knowlton Strategies Nederland samen met het Europese winkelvastgoedbeleggingsfonds Vastned, bij de lancering van hun vernieuwde strategie, waarbij de organisatie zich nadrukkelijk richt op het beste winkelvastgoed in de meest populaire winkelstraten in de grotere steden (high streets) in de kernmarkten Nederland, Frankrijk, België, Spanje/Portugal en Turkije. Vastned heeft tevens aantrekkelijke winkelcentra en retail warehouses in portfolio. De huurders zijn sterke, lokale en internationale, toonaangevende winkelmerken. De  vastgoedportfolio heeft een omvang van ca. € 2 miljard.
 
Hill+Knowlton Strategies was verantwoordelijk voor de geïntegreerde lanceringsstrategie voor alle stakeholders, evenals de ontwikkeling van de corporate story en kernboodschappen behorend bij de aangescherpte strategie. Hill+Knowlton was tevens hoofdadviseur voor de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe Vastned merk, merkbeeld en pay-off.
Daarnaast werkte Hill+Knowlton nauw samen met het Vastned management bij de voorbereiding en uitvoering van de Boardpositionering en de introductie van de nieuwe CEO van de onderneming, als onderdeel van de herpositionering van Vastned.


Sinds de introductie van de aangescherpte strategie heeft Vastned haar naam als Europees vastgoedfonds, met een heldere en onderscheidende focus op het beste winkelvastgoed, nadrukkelijk weten te vestigen bij haar stakeholders. De vernieuwde strategie is goed ontvangen door de relevante financiële partijen, evenals door huurders en andere retail ondernemers. De strategische koers van Vastned wordt breed door hen ondersteund.