Geen enkel ander communicatieadviesbureau was de laatste jaren bij meer M&A situaties betrokken dan Hill+Knowlton Strategies.
Ontmoet onze senior adviseurs

1,3 miljoen kinderen bij elkaar brengen voor de Koningsspelen

Op 26 april 2013 vonden voor de eerste keer de Koningsspelen plaats: een sportdag voor alle basisschoolleerlingen in Nederland.
Koningsspelen case Hill+Knowlton Strategies
Hill+Knowlton Strategies was verantwoordelijk voor het informeren en het overtuigen van ruim 7.000 scholen, met in totaal meer dan een miljoen kinderen, om mee te doen. We hadden slechts 6 weken de tijd om scholen en leerlingen in te lichten, over te halen en bij elkaar te brengen. Binnen deze 6 weken werden 1,3 miljoen basisschoolleerlingen in het hele land opgetrommeld om de dag tegelijkertijd te beginnen met een ‘Koningsontbijt’ en deel te nemen aan de Koningsspelen. De spelen werden georganiseerd ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander.


Situatie
In januari 2013 kondigde toenmalig koningin Beatrix onverwacht haar troonsafstand aan, die zou plaatsvinden op 30 april van dat jaar, ten gunste van haar zoon prins Willem-Alexander. Ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander bedacht voormalig tennisser Richard Krajicek de Koningsspelen: een sportdag en een feestelijk ontbijt voor alle leerlingen van basisscholen. Het doel was om minimaal 5.000 scholen te laten deelnemen en het idee is in zes weken uitgewerkt tot een evenement. Uitdaging: de overvolle agenda's van deze basisscholen moesten aan dit nieuwe fenomeen worden aangepast – en de schooldirecteuren konden zelf beslissen of ze zouden deelnemen of niet.


Strategie
Hill+Knowlton Strategies was verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de communicatiestrategie: het informeren van de scholen over het effect en de wijze van uitvoering, en het op de been brengen van zowel leerlingen als leerkrachten. Het stond elke school vrij om deel te nemen en in welke vorm ze de Koningsspelen mochten gieten. Hill+Knowlton vestigde in de communicatieondersteuning de aandacht op deze keuzevrijheid door ideeën te bieden voor inspiratie en door scholen, sportverenigingen en gemeenten te helpen bij het onderling uitwisselen van ideeën. Dit verzachtte meteen een van de grootste bedreigingen: namelijk dat scholen kritiek zouden hebben op de organisatie omdat ze pas in een laat stadium werden geïnformeerd en ze geen hulp kregen van de organisatie. Dat hielp.


Uitvoering
Hill+Knowlton ontwikkelde het strategische kader, de plot en de website (inclusief internetstrategie), coördineerde ondersteuning en vragen van de media en communiceerde met deelnemende scholen via e-nieuwsbrieven, Facebook en Twitter. Daarnaast coördineerden wij de media tijdens de opening van de Koningsspelen door het koninklijk paar zelf. En we besloten tot een landelijk startmoment in de vorm van een lied en een dans, die door de kinderen waren ingestudeerd en op alle scholen tegelijkertijd werden uitgevoerd.


Resultaten
De Koningsspelen waren, op de inhuldiging zelf na, het grootste evenement van 2013.  Meer dan 1,3 miljoen leerlingen van 6.500 basisscholen (86%) deden mee. Alle deelnemende scholen ontvingen het ontbijt gratis, evenals T-shirts en diploma's voor de kinderen, aangeboden door diverse Nederlandse bedrijven. Hill+Knowlton Strategies coördineerde de mediaondersteuning voor deze partners, wat hun bedrijven weer aandacht opleverde. Koning Willem-Alexander en de organisatie zouden van de Koningsspelen graag een traditie willen maken. Uit onderzoek onder de deelnemende scholen bleek dat ruim 80% van de scholen ook in 2014 weer mee wil doen.