6 december 2018

December beoordelingsmaand

December is een gezellige, maar ook drukke maand. Weinig werkdagen door feestdagen en vakanties. Bovendien komt er vaak extra klantwerk bij omdat projecten voor eind van het jaar af moeten of er nog wat te meer besteden is. En zijn er de nodige bijeenkomsten, diners en recepties om te bezoeken.
December beoordelingsmaand
Daarnaast is in menig bedrijf december ook de maand van de beoordelings- en functioneringsgesprekken. Welke persoonlijke doelen zijn er gerealiseerd, welke opleidingen gevolgd en wat is er – in ons geval – commercieel gepresteerd? Duidelijke criteria waarover je met elkaar het gesprek kunt aangaan. In de politiek is dat lastiger.
De afgelopen weken schrijft de pers steeds negatiever over dit kabinet en zijn aanvoerder en daalt de steun voor het kabinet in de peilingen. Is er nog voldoende vertrouwen? Gevolg daarvan is dat de onrust binnen partijen toeneemt. Leden gaan hogere eisen stellen aan de vertegenwoordigers in Den Haag. Die eisen kunnen in werkelijkheid vaak niet worden gerealiseerd. Dat leidt tot (nog meer) frustratie.
Het is een terugkerend partroon in de politiek, dat ik vele jaren zelf heb mogen meemaken. Als regeringspartij heb je het heel wat lastiger, dan wanneer je in de oppositie zit. De problemen in het land worden de coalitie aangerekend, want jij bent immers in de positie om er iets aan te doen.
Er zijn twee zaken die Rutte nu parten spelen:  de problemen in het land zijn niet zozeer gebaseerd op feiten, maar op gevoelens of verwachtingen. Daarnaast heeft het kabinet zich afhankelijk gemaakt van anderen om de problemen op te lossen.
Op dit moment vrezen we heel veel zaken waarvan we niet weten hoe ze uit gaan pakken voor Nederland en de Nederlanders. Dat creĆ«ert een gevoel van onzekerheid. Hoe pakt  de Brexit uit voor ons? Welke effecten heeft de handelsoorlog van Trump met China op onze banen en onze economie? Waar is Poetin mee bezig in Oekraine? Wat betekent dat voor onze veiligheid? Hoe zit het nu precies met dat migratiepact en brengt dat een vluchtelingenstroom naar ons land op gang? Die energietransitie, wat betekent dat voor mijn portemonnee?
Dat het goed gaat met de economie, de werkloosheid daalt en ons land nog nooit zo veilig is geweest, weegt daar dan niet tegen op.
De tweede uitdaging is dat het kabinet zich op belangrijke terreinen afhankelijk heeft gemaakt van anderen om succesvol te kunnen zijn. Het poldermodel is een groot goed in ons land. Het heeft ons ver gebracht, maar er is altijd een precair evenwicht tussen daadkracht en draagvlak. Het wordt spannend wanneer die processen te lang gaan duren. Jazeker, er ligt een Sportakkoord en een Preventieakkoord, maar het klimaatakkoord en het pensioenakkoord hebben een grotere impact op de burger, bedrijven en de portemonnee. Bij die akkoorden stokt het. En ontstaat vervolgens het beeld van een onmachtig kabinet.
Bij gebrek aan sterke gezamenlijk resultaten, maar met de verkiezingen in aantocht gaan kabinetspartijen hun eigen profiel zoeken. Het gevolg: de nodige proefballonnetjes,die de oppositie vervolgens graag benut om de verdeeldheid aan te tonen.
Het kabinet moet december aangrijpen voor een helder beoordelingsgesprek met elkaar. Op basis daarvan kunnen ze een helder jaarplan opstellen van wat men in 2019 concreet wil bereiken. Maak dat zichtbaar en communiceer daarover. Op die manier ben je afrekenbaar op je eigen plan en niet enkel op de beeldvorming en het gevoel!

Voor meer informatie :