6 december 2018

Het Nationaal Preventieakkoord: samen werken aan een gezonder Nederland (?)

Vol verwachting klopt(e) ons hart. Na een aantal weken uitstel en ‘uitgelekte’ rapporten presenteerde staatssecretaris Blokhuis (CU) op 23 november jl. het Nationaal Preventieakkoord. Het Akkoord bevat maatregelen om roken, overgewicht en alcohol terug te dringen, “Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland.”, aldus de Rijksoverheid. 70 (!) partijen hebben het akkoord ondertekend.
Het Nationaal Preventieakkoord: samen werken aan een gezonder Nederland (?)
Voor Staatssecretaris Blokhuis is het Preventieakkoord een van de belangrijkste stappen die hij vanuit de ambities uit het Regeerakkoord moet zetten. De maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord zullen door de staatssecretaris op verschillende manieren worden uitgevoerd: waar nodig wordt wet- en regelgeving aangepast maar maatregelen kunnen ook verwerkt worden in stimuleringsprogramma’s van het Rijk en gemeenten of in het programma ‘Alles is gezondheid’. De exacte invulling staat dus nog niet vast.
Eerder dit jaar had de staatssecretaris hoge verwachtingen uitgesproken over het Preventieakkoord. Maar of de staatssecretaris alles heeft gekregen wat er op zijn verlanglijstje stond, valt te betwisten. Een wens was namelijk het invoeren van een suikertaks, mede door de berichten over positieve effecten in het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk is gebleken dat aan een van de belangrijkste sturingsmechanismen op gedrag, namelijk de productprijs, niet getornd mag worden als gevolg van mededingingsregels.
De reacties op het Nationaal Preventieakkoord verschillen. Zo vinden een aantal oppositiepartijen de maatregelen  ambitieloos ’omdat ‘de industrie’ mocht meepraten. Anderen zeggen weer dat het Akkoord te bemoeizuchtig is en vragen zich af hoe ver de overheid mag gaan als het gaat om de keuzevrijheid van het individu.
Het Akkoordensyndroom?
Het Preventieakkoord, maar ook het Klimaatakkoord en Sportakkoord worden gezien als het ultiem ‘product van de polder’. De minister of staatssecretaris gaat om de tafel met de sector om tot breed gedragen afspraken te komen. Het idee hierachter is dat wanneer veel partijen betrokken zijn, het maatschappelijk draagvlak groter wordt en de kans op weerstand afneemt. Niet teveel praten ‘over’ maar ‘met.’ Het resultaat? Een reeks akkoorden met veel partijen en tal van afspraken.
Zo ook bij het Nationaal Preventieakkoord. Aan de tafels roken, alcohol en overgewicht zaten een verscheidenheid aan organisaties zoals zorgorganisaties, patiëntenorganisaties, brancheverenigingen, koepelorganisaties van horeca en slijterijen, ondernemers en lokale overheid. Zij moeten het maatschappelijke middenveld representeren. De enige die werd buitengesloten van dit feestje was de tabaksindustrie. En dat was merkbaar, de hardste maatregelen uit het Akkoord zitten hem in de verhoging van accijnzen voor pakjes sigaretten.
Maar hoe concreet is dit akkoord? Gaat dit akkoord er daadwerkelijk voor zorgen dat Nederland een gezonder land wordt? En nog belangrijker: waar zit de ruimte om de gestelde ambities en maatregelen te beïnvloeden?
Hill+Knowlton Strategies heeft het recent gepresenteerde Preventieakkoord voor u geanalyseerd en de meest belangrijke doelstellingen op een rijtje gezet. We geven graag inzicht in de totstandkoming van de gepresenteerde maatregelen per thema (voeding, overmatig alcoholgebruik en roken), het beslissingsproces wat nu nog gaat volgen en daarbij de mogelijkheden tot beïnvloeding.
In dit rapport kunt u meer lezen over de totstandkoming van het akkoord en de kansen tot beïnvloeding (H1), de concrete maatregelen per thema – wat gaat er gebeuren (H2), de ambities van het akkoord -  (H3) en de verschillende reacties op het akkoord vanuit verschillende invalshoeken (H4/H5). In de link onder dit artikel is het integrale rapport te downloaden.
De komende periode zal er gekeken worden hoe de exacte invulling van de afgesproken maatregelen eruit gaat zien. De afspraken moeten nu veelal uitgewerkt worden in wetsvoorstellen, sectorakkoorden en andersoortige maatregelen. De huidige coalitie steunt de ambities uit het akkoord, maar in de praktijk zullen de uiteindelijke maatregelen in verschillende wetsvoorstellen hun weg door de Tweede en Eerste Kamer nog moeten vinden. Op welke onderwerpen pakt de industrie handschoen op en in hoeverre is een meer dwingende hand vanuit de overheid nodig? Als actie niet snel genoeg volgt, zal de oppositie de ‘zachte’ afspraken in de akkoorden met de grond gelijk maken en vragen om meer druk vanuit het kabinet. En wat blijft er dan over van het uiteindelijke akkoord?
Wij houden het vervolg nauwlettend in de gaten. Is het beter het voortouw te nemen en initiatief te tonen als bedrijf of dreigen er wetswijzigingen die zeer ongunstig zijn? In dat laatste geval is het zaak tijdig te zoeken naar partners om gezamenlijk een vuist te maken en met alternatieven te komen.  Hoe verder in het proces de ontwikkeling van wetgeving is, hoe lastiger het wordt om invloed uit te oefenen. Een ding is zeker, als u zich niet vertegenwoordigd voelt door de partijen die aan tafel zaten voor de totstandkoming van het Akkoord, dient u zich zo snel mogelijk uit te spreken. Anders wordt er al besloten wat u volgend jaar in uw schoen zal krijgen.

Voor meer informatie :

Sander van der Kaaij
Research Executive Public Affairs

email: sander.vanderkaaij@hkstrategies.com