18 september 2018

Economische Zaken en Klimaat: na het etiket “groenste kabinet ooit” klinkt nu nieuw realisme door.

De discussie van de afgelopen maanden over de betaalbaarheid van de energietransitie en de lasten voor de samenleving heeft ook haar weg gevonden naar de teksten van de begroting EZK die vandaag werd gepresenteerd. De tekst van de begroting vraagt aandacht voor de economische risico’s die er internationaal zijn, doet een stap terug in de Nederlandse alleingang qua klimaatambities en beseft dat het wat aan de kosten moet doen om draagvlak in de samenleving te houden. Innovatie is daarbij het toverwoord.
Economische Zaken en Klimaat: na het etiket “groenste kabinet ooit” klinkt nu nieuw realisme door.
Over de internationale risico’s: ”De Brexit zal zich voltrekken in het voorjaar van 2019. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, als belangrijke economische handelspartner, likeminded partner en buurland, kan voor Nederland grote economische gevolgen hebben. Hetzelfde geldt voor de afbouw van het ruime monetaire beleid van de ECB en onzekerheden over de politieke situatie van verschillende landen. De zorgen om een Italiaans vertrek uit de euro zijn voor nu getemperd, maar de binnenlandse problematiek in Italië is nog niet opgelost. Tot slot is er een reëel risico op een handelsconflict. De EU en China reageren op de importtarieven van de VS met het instellen van eigen importtarieven. Een escalatie kan het gevolg zijn”.
Over de kosten van de klimaattransitie: “We moeten voorkomen dat de kosten van de transitie de consumptie en investeringen verdringen en daarmee het draagvlak voor de klimaat- en energietransitie op het spel zetten. Invulling geven aan deze maatschappelijke uitdaging vraagt daarom om ambitieus en kosteneffectief klimaatbeleid, onder meer via een verdere versterking van onze innovatiekracht. Met zo’n strategie houden we de transitiekosten laag en versterken we ons verdienvermogen”. En: “De transitie richting 2030 en 2050 kost onvermijdelijk geld. Deze kosten komen uiteindelijk ten laste van de samenleving. Daarom is het voor het draagvlak noodzakelijk om de kosten te beperken door te sturen op maximale kostenefficiëntie bij de keuze van maatregelen. Dat vraagt om een intelligent, toekomstgericht kostenperspectief”.
Innovatie als toverwoord: “Nieuwe producten en processen, waaronder circulaire initiatieven, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de reductiedoelstellingen op kostenefficiënte wijze”. En: “Als we erin slagen innovatieve oplossingen mondiaal aan de man te brengen, dan gaan verduurzaming en verdienvermogen hand in hand. Nederland heeft alles in huis om groen én groei gelijktijdig op te laten lopen”.
Doel is “een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is, op zodanige wijze dat economische kansen worden verzilverd en energie in het ruimtelijk beleid is geïntegreerd”.
Kortom, koopman en dominee moeten wel hand in hand blijven gaan om de steun in het land te blijven behouden. Dat lijkt een verstandige keuze.

Voor meer informatie :