6 juni 2018

CFO, hou profiel als financieel expert

De reputatie en daarmee samenhangende betrouwbaarheid van (beursgenoteerde) ondernemingen hangt vanzelfsprekend samen met de financiële prestaties. Minstens zo van belang is de interpretatie van die prestaties, en – breder – de interpretatie van de financiële positie van het bedrijf. De CFO speelt in de beïnvloeding hiervan een belangrijke rol. Daarnaast is de kwaliteit van de verstrekte informatie belangrijker dan de frequentie.
CFO, hou profiel als financieel expert
Om met dit laatste te beginnen, frequentie van cijferverstrekking is een actueel topic. Niet in de laatste plaats omdat de Tweede kamer in 2016 de rapportagewetgeving versoepelde, waardoor beursgenoteerde ondernemingen niet meer verplicht zijn om kwartaalcijfers te publiceren. Van die versoepeling maken nu 10 van de 25 AEX-fondsen gebruik, waarbij 3 fondsen helemaal geen Q1 en Q3 cijfers meer geven. Lang niet alle beleggers zijn daar blij mee, getuige de negatieve reactie van de VEB. Zij was in 2016 al tegen de wetswijziging. “Het gaat om transparantie”, vindt de VEB. Dat suggereert dat transparantie een doel is en geen middel. Waar het echt om gaat is dat beleggers de relevante informatie krijgen voorgeschoteld waarop ze investeringsbeslissingen moeten nemen. En op tijd. “Transparantie” is dan ook bijna niets zeggend, want wat is dat eigenlijk?


De keuze om geen kwartaalcijfers te geven kan net zo duidelijk zijn als de keuze om dat wel te doen. In beide gevallen weten beleggers waar ze, qua frequentie, aan toe zijn. Veel belangrijker is natuurlijk de kwaliteit van de informatie die ze voorgeschoteld krijgen. Ik zeg hier nadrukkelijk “kwaliteit” en niet “detail”, want het is helemaal niet bewezen dat het verstrekken van meer detail-cijfers ook leidt tot een hogere perceptie van betrouwbaarheid. Iets anders is overigens wel bewezen en dat is dat meer transparantie niet leidt tot meer vertrouwen. Nu zijn dit beide generieke, veel te brede termen waar iedereen op los kan interpreteren, maar wetenschappers hebben wel onderzocht en aangetoond dat meer transparantie niet meer vertrouwen biedt.
Wat wel zoden aan de dijk zet is de mate waarin “de bron” als betrouwbaar wordt gezien. Ook hier is interessant wetenschappelijk inzicht beschikbaar en dat laat zien dat de “technical expert” met stip op nummer 1 staat als het gaat om bronnen met autoriteit. “Board members” staan veel lager in de ranking. Zie daar de rol die voor de CFO is weggelegd als “financial expert”. Hij of zij heeft die natuurlijke positie binnen de board en zou die dus kunnen benutten richting de diverse stakeholders. Dat wil niet zeggen dat de CFO niets van de strategie of de operatie mag vinden, maar hij/zij zou zich toch primair moeten richten op een profiel als “expert”, om daarmee de cijfers van een extra laag betrouwbaarheid te voorzien. Of die nu elk kwartaal worden gepresenteerd, of elk half jaar.


Deze column verscheen eerder in CFO Magazine (Editie 1, 2018)

Voor meer informatie :