5 maart 2018

5G verdient meer politieke urgentie

Nederland wil Europese koploper worden in digitalisering, smart cities en mobiliteit. Die ambitie is gebaseerd op successen uit het verleden: Nederland heeft een uitstekende digitale infrastructuur en loopt voorop qua connectiviteit.  Dat is mooi om tegemoet te komen aan de explosieve groei in mobiel datagebruik door consumenten en bedrijven; de wereld van 3G en 4G. De toekomst is echter aan 5G. Deze nieuwe generatie mobiele technologie is cruciaal voor de introductie van zelfrijdende auto's, zorg op afstand en het internet der dingen: toepassingen die antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken als verstedelijking, mobiliteit, zorg en onderwijs. Europa ziet 5G als een strategische kans die bepalend kan zijn voor de maatschappelijke en economische toekomst van Europa en wil dat 5G in 2020 beschikbaar is. Blijft Nederland digitale koploper?

 
5G verdient meer politieke urgentie
Europa zet stappen…
Alle pijlen wijzen inmiddels in dezelfde richting en de ontwikkelingen gaan snel. De Europese Radio Spectrum Policy Group (RSPG) heeft de 3.5GHz band aangewezen voor 5G. De industriegroep 3GPP heeft de eerste 5G-standaarden gereedgemaakt en de industrie heeft tijdens het MWC in Barcelona laten zien dat netwerkapparatuur en chipsets klaar zijn voor 5G toepassingen. Er is inmiddels een Europees akkoord in de maak dat een deadline stelt voor het vrijgeven van spectrum voor 5G in de 3,5 GHz-band in 2020 en voorziet in meer coördinatie tussen de landen in de veilingen. Deze nieuwe Europese elektronische communicatiewet, die tevens het bredere kader biedt voor investeringen in de digitale infrastructuur van de toekomst, zou door deze ontwikkeling nog voor de zomer realiteit kunnen zijn.


…Nederland stagneert
Nederland lijkt het tempo en de richting van de landen om ons heen niet meer bij te kunnen benen en dreigt daardoor regie over de eigen digitale agenda te verliezen. Spectrum in de 3.5GHz band is in ons land nog in gebruik bij de veiligheidsdienst. Evaluatie van de gebruiksmogelijkheden voor 5G is pas eind 2018 gereed. Dat is sowieso te laat om dat spectrum nog mee te nemen in de voor eind 2019 voorziene mobiele veiling van het spectrum in de 700 en 2100 band. De plannen voor die veiling zijn inmiddels vertraagd door de fusie tussen T-Mobile en Tele2 die nog door de Europese Commissie moet worden beoordeeld.


Staatssecretaris Keijzer (CDA) wil voor de zomer met een Actieplan Digitale Connectiviteit komen dat de juiste randvoorwaarden moet creëren voor een goede digitale infrastructuur. Uit de gesprekken die de Staatssecretaris afgelopen najaar met stakeholders voerde zijn spectrum, lokaal beleid, investeringen, continuïteit en innovatie in netwerken als randvoorwaarden voor voren gekomen. De komende maanden worden gebruikt om deze randvoorwaarden nader in te vullen.


Tijd voor versnelling
Het is de vraag of deze inspanning voldoende is voor het behoud van het digitale koploperschap en getuigt van voldoende ‘sense of urgency’ in het licht van de ontwikkelingen om ons heen. Op het gebied van spectrum lijkt in ieder geval niet veel te kunnen worden bereikt. Ook op het gebied van lokaal beleid, cruciaal voor de ontwikkeling van smart cities en de vergunningsverlening voor de aanleg van het 5G-netwerk, lijkt er sprake van een gemiste kans. 5G en smart cities spelen in de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks een rol, laat staan dat er zicht is op enig gecöordineerd plan van aanpak gedurende de collegeperiode. Er is nu behoefte aan versnelling, daadwerkelijke coördinatie en een stimulerende rol van de centrale overheid om samenwerking te bevorderen en vergunningen te vereenvoudigen.  

Voor meer informatie :