5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, vinger aan de pols.

21 maart mogen we naar de stembus om onze lokale volksvertegenwoordigers te kiezen. Van de 380 gemeenten doen er dit keer 335 mee. Dertig jaar geleden waren er dat nog 774.
Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, vinger aan de pols.
Op lokaal niveau zien we dus schaalvergroting. Deze is ook nodig want we zien een trend die zo’n 10 jaar geleden is ingezet, waarbij steeds meer rijkstaken naar de gemeenten verschuiven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, werk en inkomen maar ook aan de nieuwe Omgevingswet. Kleine gemeenten zijn eenvoudigweg niet toegerust om deze taken goed te kunnen uitvoeren.
 
Ook zien we een sterke toename van lokale partijen. Deze versplintering is een landelijke trend. De verwachting is dat een op de drie kiezers op een lokale partij zal stemmen. Daarmee vormen deze verkiezingen niet echt een graadmeter voor de landelijke politieke verhoudingen, zeker als de opkomst ook weer beduidend lager is dan bij de verkiezingen vorig jaar.
 
Als op 23 maart het stof van de uitslagen is opgetrokken en het kiesbureau de uitslag definitief vaststelt, begint in alle gemeenten het spel van wie met wie een College van Burgemeester en Wethouders kan gaan vormen. Vroeger moest dat binnen 41 dagen worden afgerond maar na invoering van het duale stelsel (wethouders zijn geen raadslid meer) kan dat langer duren. Meestal neemt de grootse partij het initiatief voor de formatie.
 
Door de versplintering is het in veel gemeenten lastiger geworden om een collegeprogramma voor vier jaar af te spreken dat op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen.
 
Het is daarom voor het bedrijfsleven van groot belang om gedurende dit proces ook op lokaal niveau de vinger aan de pols te houden. In de maanden na 21 maart wordt het beleid voor vier jaar afgesproken. De verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen zijn daarvoor natuurlijk het uitgangspunt. Maar concrete wensen van belangengroeperingen kunnen wel degelijk worden ingebracht bij de formerende partijen. En bij het spel van geven en nemen tussen de partijen is het belangrijk dat uw belang daarbij niet tussen de wal en het schip komt. Houd ze goed in de gaten, die jongens en meisjes in het gemeentehuis!

Voor meer informatie :