21 december 2017

De PA trend van 2018!

Naar onze analyse is dit de trend die zich in 2018 versterkt voort zal zetten: een hausse aan complexe sociaal-economische uitdagingen die niet primair via overheidsbeleid of bestuur worden opgelost maar waar “multi-stakeholder benadering” een doorslaggevende rol speelt. Wereldwijde trends als digitalisering, klimaatverandering en verstedelijking zorgen ook in Nederland voor urgente behoefte aan oplossingen voor vraagstukken omtrent mobiliteit, uitputting van grondstoffen, leefbaarheid en arbeidsparticipatie. Innovatie en nieuwe technologieën zijn cruciaal. Zorgen over privacy en security moeten worden geadresseerd.
De PA trend van 2018!
Ondertussen wordt het Nederlandse verdienvermogen bedreigd door Amerikaanse overnames van onze bedrijven en disrupterende technologieën en verdienmodellen van Amerikaanse internetgiganten die hele sectoren overnemen.
 
Het regeerakkoord onderkent deze uitdagingen en geeft een doorkijk naar een nieuw bestuursmodel voor de aanpak ervan. Een model gestoeld op brede maatschappelijke akkoorden over een gezamenlijke aanpak en publiek-private samenwerking bij de uitvoering daarvan. Neem de  energietransitie als voorbeeld. Rutte III wil als “groenste kabinet ooit” dat er voor de zomer een akkoord ligt waardoor de CO2-uitstoot in 2030 is gehalveerd ten opzichte van 1990. De bal ligt bij tientallen bedrijven, milieuorganisaties en wetenschappelijke instellingen om daarvoor te zorgen. Het kabinet neemt een ondersteunende rol. Eenzelfde benadering ligt in het verschiet voor de aanpak van digitalisering, smart cities en mobiliteit.  Met meer nadruk op de regio’s, zoals brainport Eindhoven en de metropoolregio’s Amsterdam en Den Haag-Rotterdam, met het kabinet als regisseur.
 
Wij spelen in onze public affairs benadering hierop in. Inzet is daarbij niet het overtuigen van de tegenpartij van het standpunt van onze klant, maar het creëren van breed draagvlak bij uiteenlopende stakeholdergroepen. Invloed door een aanpak die stakeholders in kaart brengt, rekening houdt met de betrokken belangen en medestanders vindt door met de juiste boodschappen op het juiste moment bij de juiste partijen de juiste snaar te raken.  
 
Graag praten wij hierover met u door op 23 januari 2018 in Circle aan de Amsterdamse Zuidas tijdens onze ontbijtsessie voor directie en management (van 8u tot 10u) met als thema: “Hoe gaat Nederland in de toekomst zijn geld verdienen?”. 

Voor meer informatie :

Anthony Hellegers
Communications Director & Practice Lead Public Affairs

email: anthony.hellegers@hkstrategies.com