7 april 2009

Voorkom reputatieschade bij AVA's

De aandeelhoudersvergadering is in korte tijd veranderd van een non-event in een platform waarop beleggers en andere stakeholders issues ter discussie stellen. Hierdoor vormen AVA’s meer dan ooit een mogelijke bedreiging voor de reputatie van bedrijven en hun bestuurders.
Om beursgenoteerde bedrijven te helpen bij het beheersen van mogelijke discussies en om bestuurders voor te bereiden op de beantwoording van de lastigste vragen heeft Hill & Knowlton de AVA PrepScan ontwikkeld. Deze nieuwe dienst bestaat uit de volgende vaste elementen:
-analyse van relevante informatie die de onderneming sinds de vorige AVA openbaar heeft gemaakt -bestudering van het voorliggende jaarverslag en de agenda van de aandeelhoudersvergadering
-het identificeren van mogelijke issues van verschillende stakeholders (niet alleen van beleggers)
-het bedenken van nightmare questions die mogelijk aan de bestuurders zullen worden gesteld.


Desgewenst adviseren wij de klant vervolgens hoe hiermee om te gaan zodat onwenselijke publieke discussies en reputatieschade zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo kunnen wij behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van kernboodschappen en het formuleren van de meest effectieve antwoorden voor de Q&A. Ook kunnen we in een AVA dry-run bestuurders coachen bij de beantwoording van lastige vragen. Zonodig leggen we voor de onderneming contacten met belangrijkste media en andere beïnvloeders en bereiden we haar voor op interviews of achtergrondgesprekken.


Hill & Knowlton Nederland werkt voor een groot aantal beursgenoteerde ondernemingen. Onze rol varieert van persoonlijk communicatiecoach voor de CEO tot strategy consultant voor de RvB en/of RvC en tactisch adviseur van het Corporate Communications of IR-team.
De ervaring die ons bureau in de afgelopen 35 jaar heeft opgedaan met communicatieregie in situaties waarbij reputaties van ondernemingen en hun bestuurders op het spel stonden, is ongeëvenaard in Nederland.


Voor meer informatie over de AVA PrepScan en onze andere communicatiediensten voor beursgenoteerde ondernemingen staan wij graag tot uw beschikking.


Hill & Knowlton Nederland
Edwin van Wijk (Group manager Financial Communications)