5 november 2009

Vertrouwen kun je niet verzekeren

Deze week kwam Delta Lloyd terug op de beurs. Het bedrijf verkrijgt hiermee toegang tot nieuw kapitaal waarmee het branchegenoten kan acquireren.
Het ziet er naar uit dat meer financiële dienstverleners of onderdelen daarvan in de komende tijd (opnieuw) een beursnotering zullen aanvragen. Door de kredietcrisis zijn veel  financiële instellingen namelijk in een situatie gekomen waarin verkoop van verzekeringsactiviteiten, asset management divisies en andere non-banking onderdelen onvermijdelijk lijkt. ING heeft hier al op gepreludeerd door aan te kondigen dat het Nationale Nederlanden zal loslaten. 


Maar de impact van een beursgang is niet alleen gelegen in ruimere financieringsmogelijkheden. Delta Lloyd en andere bedrijven die binnenkort  als (ver)zelfstandig(d)e bedrijven met een eigen beursnotering verder gaan, krijgen te maken met een nieuwe realiteit die heel andere eisen stelt aan haar leiders, haar medewerkers en hoe zij communiceren met hun stakeholders.


Voor alle financiële instellingen is Vertrouwen (het ’V-woord’ dat je beter zelf maar niet in de mond kunt nemen) cruciaal, maar een bank of verzekeraar met een beursnotering zal merken dat het meer dan ooit onder een vergrootglas ligt en dat alles wat het zegt, doet of nalaat gevolgen heeft voor de koers van het aandeel en daarmee voor de reputatie van het bedrijf, haar merknaam en haar leiders.


Reputatie staat in rechtstreekse verbinding met Vertrouwen. En vertrouwen is het product van intentie x resultaat, mits zowel de intentie als het resultaat gericht zijn op het wederzijdse belang van de onderneming en haar stakeholders. 


Beursnieuwelingen kunnen dus niet zonder meer op de oude voet verder gaan, vanuit de betrekkelijke anonimiteit van voor de beursgang.  Ze zullen hun intenties (strategie dus) moeten blijven delen met hun stakeholders. De resultaten die ze daarmee voor zichzelf en hun stakeholders behalen moeten ze vervolgens helder uitleggen. Dat zorgt ervoor dat de reputatie van het bedrijf en haar bestuurders tegen een stootje kunnen, ook als het even tegenzit.


Hill & Knowlton Nederland
Edwin van Wijk (Group Manager Financial Communications)