8 december 2006

Vertrekken in stijl

Een vertrek van een CEO of ander bestuurslid is niet altijd eenvoudig uit te leggen. Een gedwongen vertrek of verschil van mening schemert makkelijk tussen de regels door. Hoe kondig je zo’n gebeurtenis aan zonder dat het de reputatie van het bedrijf schaadt, en de betreffende manager diskwalificeert in zijn verdere carrière? En hoe zorg je ervoor dat de onrust over het vertrek minimaal is – zowel binnen als buiten de organisatie?
Hill & Knowlton helpt organisaties de communicatiestrategie rond een vertrek te bepalen. Daarbij is er een groot verschil tussen een plotseling vertrek en een gepland vertrek.


Een niet gewild, ongepland en plotseling vertrek van een bestuurslid is natuurlijk nooit goed uit te leggen – de werkelijke reden wordt over het algemeen dan ook niet genoemd. De nadruk in communicatie ligt hier op damage control en een maximale regie over de communicatie ná het vertrek van de betreffende manager. Dat vraagt om zorgvuldige opvolging van de berichtgeving intern, en om proactief communiceren over vervolgacties extern (Wanneer is er een opvolger? Wat gaat de organisatie nu doen?).


Bij een – gewild of ongewild – vertrek dat wél al langer bij een kleine groep ingewijden bekend is, zijn er meer mogelijkheden om een helder en eenduidig verhaal te formuleren. Ook de timing speelt dan een belangrijke rol. Gaat een manager weg terwijl er net een reorganisatie is aangekondigd, wees dan niet verbaasd als het nieuws intern weerstand oproept (‘hij krijgt zeker wél een goede regeling’). De aankondiging van een vertrek daags na de bekendmaking van zeer goede kwartaalresultaten kan eveneens argwaan wekken. Een juiste balans en volgorde in de berichtgeving is dus voorwaarde voor een goed gepercipieerd vertrek.
Ten slotte is er bij een gepland vertrek de tijd en mogelijkheid om de boodschap aan de juiste doelgroepen over te brengen via zorgvuldig geselecteerde platforms, zoals een interview met relevante media, een personeelsbijeenkomst, brief of persoonlijk gesprek.


Centraal in de strategie staat uiteraard dat de oplossing past bij de persoon en de organisatie. Stijlvol vertrekken is altijd maatwerk.