11 mei 2012

Updates uit de politiek

Terwijl de Tweede Kamer met reces is (tot en met 14 mei) werkt de ‘Kunduzcoalitie’ de komende weken het Wandelgangenakkoord verder uit. Dat is nodig zodat het CPB het akkoord kan doorrekenen.
Updates uit de politiek
De komende weken beslissen de Tweede- en Eerste Kamer over de controversiële onderwerpen. Elke Kamercommissie bekijkt welke onderwerpen zij in behandeling heeft. Voor de Tweede Kamer geldt dat in week 20 (wanneer de Kamer weer terug is van reces) tijdens procedurevergaderingen de Kamercommissies bij meerderheid beslissen welke onderwerpen zij de Kamer wil voorstellen controversieel te verklaren. De commissies moeten uiterlijk 24 mei aanstaande een lijst hebben vastgesteld van de onderwerpen die zij controversieel achten. Vervolgens worden de voorstellen van alle Kamercommissies tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 29 mei in stemming gebracht. Hierna wordt een lijst van controversiële onderwerpen als Kamerstuk gepubliceerd. Deze lijst kan indien nodig naderhand weer gewijzigd worden op voorstel van een Kamercommissie of van één of meer fracties. Over deze wijzigingsvoorstellen wordt wederom gestemd tijdens een plenaire vergadering, waarna weer een nieuwe lijst van controversiële onderwerpen wordt gepubliceerd.


Ondertussen de maken de politieke partijen zich op voor de verkiezingen. Bij het CDA wordt de nieuwe politiek leider gekozen, en beraden huidige Tweede Kamerleden zich over hun kandidaatstelling. Gerdi Verbeet, nu voorzitter van de Tweede Kamer,  Nebahat Albayrak (PvdA), Sharon Dijksma (PvdA), Ineke van Gent (GroenLinks) en Ewout Irrgang (SP) hebben laten weten niet te zullen terugkeren. Tot maandag 18 juni kunnen nieuwe politieke partijen hun naam laten registreren bij de Kiesraad. Op dinsdag 31 juli moeten de partijen hun kandidatenlijsten inleveren. Op woensdag 12 september zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op donderdag 20 september wordt de oude Tweede Kamer ontbonden en is de eerste samenkomst van de nieuwe Tweede Kamer. Prinsjesdag, dit jaar op 18 september, vindt dus plaats in aanwezigheid van de oude Tweede Kamerleden.


In de komende maanden vinden de congressen plaats van de politieke partijen. Daar wordt door de leden o.a. het verkiezingsprogramma vastgesteld. Tot die tijd zouden bedrijven hier nu hun lobby op moeten richten om invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Hill+Knowlton Strategies kan u daarbij adviseren in de weg daarnaar toe.


Data partijcongressen:
VVD: 22 en 23 juni te Den Haag
PvdA: 30 juni
CDA: 29 en 30 juni te Rotterdam
SP: 2 juni te Breda
D66: 16 juni te Woerden
GroenLinks: 30 juni te Utrecht
CU: 12 mei en 30 juni te Zwolle


Behalve de binnenlandse politieke aangelegenheden is het ook voor Europa een belangrijke week. Na de verkiezingen afgelopen weekend in Frankrijk, Griekenland, en in de Duitse Deelstaat Sleeswijk-Holstein en lokale verkiezingen in Italië is het aanstaande woensdag 9 mei is de Dag van Europa. Op die datum in 1950 gaf de toenmalige  Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aan dat er een supranationale Europese organisatie moest worden opgericht, die later zou uitgroeien tot de Europese Unie. Hij legde daarmee de eerste concrete fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.


Een andere belangrijke datum is  vrijdag 11 mei. Dan komt de Europees Commissaris Rehn (Economische en Monetaire Zaken) aan de hand van de vóór 30 april jl. ingeleverde cijfers met de prognoses voor elke lidstaat. Dan wordt duidelijk of er ruimte is voor coulance met betrekking tot de 3% of dat bezuinigingen nog meer dan voorheen “the way forward” is.


Hill+Knowlton Strategies volgt de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel nauw en zal u daarover de komende tijd regelmatig informeren. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in Den Haag en wat dit voor uw organisatie zou kunnen betekenen, neemt u dan contact op met Jack de Vries (jack.devries@hkstrategies.com) of Jacqueline Heere (jacqueline.heere@hkstrategies.com).