25 januari 2007

Uitbesteden Public Relations populair in ICT sector

Amsterdam, 25 januari 2007 - In een eind 2006 door Research & Intelligencebureau Annalise SVP in opdracht van Hill & Knowlton Nederland uitgevoerd onderzoek onder ICT bedrijven in Nederland is gebleken dat 75% de PR werkzaamheden uitbesteed aan een extern bureau. Cruciaal in de relatie tussen ICT bedrijf en PR bureau is de kennis van de branche, contacten met de media in de ICT branche, een goede pro-actieve samenwerking en een goede ‘klik’ tussen de externe adviseurs van het bureau en de contactpersoon bij het bedrijf.
Public Relations
Public Relations valt meestal onder verantwoordelijkheid van de communicatie of de marketing manager. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het wederzijds begrip tussen bedrijf en haar klanten, leveranciers, distributeurs, medewerkers en beleidsmakers op diverse niveaus. Geloofwaardigheid staat daarin centraal en de activiteiten richten zich met name op media-aandacht.


PR vaker ingezet
Voorts kwam ook naar voren dat Nederlandse ICT-bedrijven in de toekomst ook meer gebruik maken van Public Relations (PR). Bijna alle ICT-bedrijven zien reclame en PR als belangrijke marketinginstrumenten. Door de recessie in de ICT-sector zijn de reclamebudgetten de afgelopen jaren afgenomen, maar de PR-budgetten zijn stabiel gebleven. Tweederde van de ICT-bedrijven verwacht in de toekomst in gelijke mate reclame te blijven maken, en meer dan de helft van de ICT-bedrijven verwacht in de toekomst meer aan PR te gaan doen.


Wanneer PR wordt vergeleken met andere marketing-instrumenten, vinden de meeste ICT-bedrijven PR een adequaat instrument om geloofwaardigheid te creëren en merkbekendheid te vergroten. Voor het genereren van leads of het stimuleren van de verkoop vinden ICT-bedrijven andere marketinginstrumenten geschikter.


PR in eigen beheer
Een kwart van de ICT-bedrijven heeft PR in eigen beheer. Het uitbesteden van PR is vooral populair bij hele grote (meer dan 100 medewerkers) en bij heel kleine ICT-bedrijven (minder dan 20 medewerkers). De belangrijkste reden om PR niet uit te besteden is ervaringen die het gebrek aan marktkennis en goede copywriters bij de PR-bureaus uitwezen.


PR-bureaus in Nederland
In Nederland zijn ruim 2.000 bedrijven geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Public Relations adviesbureau, het merendeel daarvan is eenmansbedrijf of kleinbedrijf. 50 hebben tussen de 10 en 20 medewerkers. 22 hebben meer dan 20 medewerkers. De meeste bureaus zijn gevestigd in de randstad: 70%. Nederland telt op dit moment ruim 20 in ICT gespecialiseerde PR- bureaus of bureaus met een in ICT gespecialiseerde groep.