26 maart 2005

Trend: behoefte aan mediatraining neemt toe

De noodzaak om transparant en toegankelijk met de buitenwereld en de media in het bijzonder om te gaan, groeit. Dat is een van de voornaamste redenen voor de toename van het aantal woordvoerdertrainingen en Q&A Practices bij Hill & Knowlton met 20% in 2004. Marieke Quant, practice leader Media Training: “Steeds meer klanten zien nut en noodzaak het verhaal goed te kunnen vertellen. Dat vraagt om training op inhoud én op performance.”
Hill & Knowlton bereidt elke mediatraining specifiek voor op de situatie waar de kandidaat zich in bevindt. Met cases die direct aansluiten op de dagelijkse praktijk. Quant signaleert een trend: “Klanten vragen meer en meer om een handzaam middel om snel en doeltreffend het eigen verhaal op te bouwen. Zo’n aanpak hebben wij ontwikkeld om de inhoud van het verhaal zo dicht mogelijk aan te laten sluiten op de eigen doelstelling én op de behoefte van de journalist.”


Maar de inhoud is nog niet de helft van het verhaal. Quant: “Wij zitten de deelnemers aan onze mediatrainingen en Q&A Practices dicht op de huid als het gaat om hóe ze het eigen verhaal weten te brengen. De vorm dus. En het is juist de performance die de daadwerkelijke impact van het woord voeren bepaalt.”


Woordvoering is niet alleen maar een vak van specialisten, juist de CEO of andere directieleden moeten het verhaal over de eigen organisatie kunnen vertellen. Quant: “Woordvoering is een vak apart. Maar de journalist, de klant, de aandeelhouder en de eigen medewerker verwachten dat de leider van een organisatie zelf als geen ander het woord weet te voeren. Lukt dat niet – of onvoldoende – dan beïnvloedt dat direct de geloofwaardigheid van het eigen verhaal en van de eigen positie. Oefenen dus. Op inhoud èn op vorm.”


Hill & Knowlton heeft verschillende vormen van woordvoerdertraining waaronder de mediatraining en Q&A Practice. Vraag bij Marieke Quant om meer informatie, via mquant@hillandknowlton.com.