4 december 2009

The Climate Conversation - Zie in één oogopslag welke klimaatonderwerpen door wie worden beinvloed en waar

Hill & Knowlton heeft als Official Media Sponsor van de COP15 onlangs een website gelanceerd ter gelegenheid van de VN-Klimaattop die op 6 december in Kopenhagen van start gaat:
www.theclimateconversation.com


Deze website werpt twee keer per week een objectief en analytisch licht op de onderwerpen die straks op de Klimaattop worden besproken, én op de personen en organisaties die het debat nú en straks op de COP15 leiden:


• De 'COP15 Top 15' – is een ranglijst van de belangrijkste deelnemers aan de klimaatdiscussie, verdeeld naar verschillende categorieën van beïnvloeders, zoals politici, woordvoerders van bedrijven, NGO’s, enz.


• The Conversation Tracker-grafieken laten de belangrijkste onderwerpen van de discussie zien, verdeeld naar type beïnvloeder (wetenschap, politiek, NGO, Showbiz)  en mediatype.


Daarnaast kunt u op www.theclimateconversation.com regelmatig blogposts aantreffen van onze collega Niall Cook met zijn interpretatie van de gebeurtenissen op basis van de media-analyses.


De onderliggende methodologie is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek; voor de kwantitatieve analyse worden traditionele media, blogs en tweets in 9 verschillende talen gevolgd (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Russisch en Chinees). Voor de kwalitatieve analyse worden 500 artikelen per mediatype (print, blog en Twitter) onderzocht.


Tegen het einde van de klimaattop zal The Climate Conversation meer dan 15.000 artikelen, blogposts/tweets hebben geanalyseerd, een ongeëvenaard grote verzameling van invloedrijke commentaren samengesteld uit de belangrijkste media van de wereld.


Hill & Knowlton is als wereldwijd opererend communicatieadviesbureau voor een groot aantal internationale bedrijven en organisaties nauw betrokken bij de discussie over het klimaat en duurzaamheid in het algemeen en de impact hiervan op het doen en laten van haar klanten. Als Official Media Sponsor van de COP15 Klimaattop en vanuit het belang dat wij ook zelf hechten aan dit onderwerp, wil Hill & Knowlton laten zien wie de belangrijkste opinieleiders zijn, welke onderwerpen zij bespreken en via welke media zij dit doen.