13 oktober 2003

Structurele aandacht voor Corporate Governance in board room

Top bedrijfsleven voert interne controle op

Amsterdam, 13 oktober 2003- CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld voorzien een vaste plaats voor corporate governance in hun dagelijks beleid. Dit blijkt uit de Corporate Reputation Watch, het jaarlijkse internationale CEO-onderzoek van communicatieadviesbureau Hill & Knowlton.
Structurele aandacht voor Corporate Governance in board room
Om misstappen van de organisatie zoveel mogelijk tegen te gaan heeft driekwart van de participerende CEO’s in het kader van corporate governance maatregelen ingevoerd die de interne controle van de organisatie moeten vergroten. Deze maatregelen hebben met name betrekking op het bedrijf als geheel, aldus de CEO’s. Zij lijken maatregelen die direct én voornamelijk hun eigen functioneren moeten reguleren, uit de weg te gaan.


Ruim tachtig procent van de ondervraagde topmanagers is ervan overtuigd dat corporate governance door de toegenomen aandacht een structureel onderdeel wordt binnen de dagelijkse managementactiviteiten. Daarnaast zijn voornamelijk relaties met accountantskantoren onder de loep genomen en codes of conduct van de organisatie aangepast. Tevens blijkt dat CEO’s relatief weinig zelfregulerende maatregelen toepassen. Slechts een derde van de CEO’s zegt dat er procedures zijn ontwikkeld om de onafhankelijkheid van leden van de Raad van Bestuur (RvB) te verzekeren. Een zelfde percentage meldt dat de beloningen van de C-suite nader zijn bekeken. 66% van de Europese CEO’s zegt wat te zien in scheiding van voorzitter van RvB en de CEO om corporate governance te verbeteren. Slechts 19% van de Amerikaanse en 45% van de Aziatische CEO’s deelt deze visie. "Opmerkelijk," volgens Frans van der Grint, CEO van Hill & Knowlton Nederland: "De CEO wenst voor de gehele organisatie de touwtjes aan te trekken, maar kennelijk minder voor zichzelf. Zij onderschatten blijkbaar nog steeds de impact die hun eigen functioneren heeft op de corporate reputation."


De aan corporate governance gelieerde vragen zijn onderdeel van de jaarlijkse Corporate Reputation Watch. Dit internationale onderzoek van communicatieadviesbureau Hill & Knowlton werd dit jaar uitgevoerd in samenwerking met Forbes dat onder haar CEO Forum het onderzoek deed uitgaan. In dit onderzoek, gehouden onder Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische CEO’s, werd ingegaan op wat volgens hen relevante aspecten van de corporate reputation zijn en hoe zij inschatten dat deze reputatie wordt beïnvloed. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat CEO’s weinig invloed op de corporate reputation toeschrijven aan de CFO, dit terwijl de invloed van financieel analisten en aandeelhouders op de corporate reputation als groot wordt gezien.


Van der Grint hierover: "CEO’s stellen dat financieel analisten en aandeelhouders veel invloed hebben op de corporate reputation. Verwacht had mogen worden dat CEO’s hierdoor de reputatie van de CFO een belangrijker aandeel hadden toegekend. Ook gezien de maatregelen die zij hebben getroffen in het kader van corporate governance: relaties met accountants zijn herzien en beloningen van de C-suite zijn onder de loep genomen. De waarde van de financieel directeur voor de reputatie van de organisatie wordt dus nog duidelijk niet herkend door zijn baas."


Het onderzoek toont verder dat CEO’s zich bewust zijn van het belang van een goede corporate reputation voor het voortbestaan van de organisatie. Steeds vaker wordt de corporate reputation gemanaged vanuit een strategisch perspectief. CEO’s vinden corporate reputation belangrijker dan ooit en zeggen de verantwoordelijkheid ervoor bij henzelf of de RvB te leggen. Tevens stelt een overgrote meerderheid dat corporate governance een structureel onderdeel vormt van het dagelijks handelen van topmanagement. Van der Grint: "Bedrijfsleiders zijn vanuit alle hoeken onder vuur komen te liggen en worden nu geconfronteerd met hogere ethische standaarden en bedrijfsprincipes. Zij worden daar ook op afgerekend. In een wantrouwende markt, zo blijkt uit dit onderzoek, waarin de prestaties van de onderneming direct verbonden zijn met haar reputatie en die van het management, nemen CEO’s een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid om het bedrijfsimago te beschermen en te versterken."


Voor meer informatie over de Corporate Reputation Watch, kunt u contact opnemen met Frans van der Grint of Jeroen van Seeters. Telefoon +31 20 404 47 07.