7 december 2006

Snurken gevaarlijker dan gedacht

Hill & Knowlton en ResMed Nederland zijn eerder dit jaar gestart met het ontwikkelen van een campagne om meer bewustzijn te creëren voor de ernstige aandoening Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) kortweg slaapapneu. Doel van deze campagne is om mensen bewust te maken van de symptomen en risico’s van slaapapneu en hen aan te zetten hier iets aan te doen.
Slaapapneu is onder meer te herkennen aan een combinatie van regelmatige ademstilstand tijdens de slaap en ernstig snurken. Naar schatting lijden er in Nederland 200.000 mensen aan dit syndroom, waarvan een groot deel zich daarvan niet bewust is. En dat terwijl slaapapneu ernstige gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen zoals een grotere kans op een hartaanval of een hersenbloeding.


Nationaal snurkonderzoek
In het kader van het vergroten van bewustzijn onder de Nederlandse bevolking hebben Hill & Knowlton en ResMed het jaarlijks terugkerend “Nationaal Snurkonderzoek” opgezet om de kennis van de Nederlandse bevolking over slaapapneu in kaart te brengen en te vergroten. De opzienbarende resultaten van het onderzoek - bijvoorbeeld dat 2/3 van de bevolking niet weet wat slaapapneu is en dat 80% niet weet dat er ernstige gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan apneu -hebben er voor gezorgd dat er begin oktober uitgebreid aandacht is besteed aan apneu in diverse media zoals bijvoorbeeld het NOS Journaal op radio en TV, Hart van Nederland en Algemeen Dagblad.


Trefpunt Slaap
Naast het creëren van bewustzijn wordt er door ResMed ook de mogelijkheid geboden om meer informatie in te winnen en daarmee een oplossing te vinden. Daarvoor is de website www.gezondeslaap.nl ontwikkeld. Tevens zijn er daarnaast sinds eind oktober ook twee fysieke informatiepunten, de zogenaamde Trefpunten Slaap. Dat zijn zorgpunten waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen wanneer ze last hebben van snurken en/of overmatige vermoeidheid. In het centrum geeft gediplomeerd personeel advies en ondersteuning over Slaapapneu aan patiënten, naasten en medische professionals. De punten zijn gevestigd in Almelo en Eindhoven. Om de 2e fase in communicatie in te luiden is er een feestelijke opening georganiseerd door Hill & Knowlton waar ook politiek Den Haag aanwezig was in de persoon van Pieter Omtzigt, CDA kamerlid en woordvoerder zorg. Wederom heeft zowel de landelijke als de regionale media hier aandacht aan besteed. Deze campagne loopt ook door in 2007.


ResMed is wereldwijd fabrikant en marktleider op het gebied van medische hulpmiddelen voor mensen die aan slaapapneu lijden. Het bedrijf is opgericht in 1989 in Sydney, Australië, en was de eerste die een apparaat op de markt bracht voor apneupatiënten.