5 mei 2014

Rondetafeldiscussie met Marietje Schaake over Europa en auteursrecht

Op woensdag 30 april 2014 hield Hill+Knowlton Strategies de eerste van een reeks Rondetafellunches.
Rondetafeldiscussie met Marietje Schaake over Europa en auteursrecht
De bijeenkomst stond in het teken van de Europese verkiezingen en de hervorming van het Europees auteursrecht, een onderwerp dat met de recente uitspraak van het Europese Hof over het (ontbreken van een) downloadverbod in Nederland zeer actueel is. Marietje Schaake, lid van en kandidaat voor het Europees Parlement voor D66, was onze key note speaker.


De Rondetafellunches gaan telkens over een actueel politiek thema dat relevant is voor een specifieke bedrijfssector. Wij brengen een kring van relaties bij elkaar om vanuit diverse invalshoeken met elkaar over een onderwerp in gesprek te gaan. Schaake opende de middag met een pleidooi voor modernisering van het gefragmenteerde Europese auteursrecht als antwoord op piraterij. Helder zette zij uiteen waarom volgens haar het afbreken van de Europese binnengrenzen voor de vrije distributie van digitale diensten de beste garantie biedt voor groei van de creatieve industrie. Een levendige discussie ontstond met vertegenwoordigers uit de internet-, telecom- en media-industrie, deskundigen en opiniemakers.


Daarbij ging het over het belang van een interne Europese markt tegenover nationale verschillen en culturele diversiteit. Hoe moet bescherming van de artiest gezien worden in verhouding tot digitalisering en vrij internet? Wat is de invloed van maatschappelijke weerstand en de publieke opinie? En – last but not least – hoe belangrijk is een goed begrip van het complexe Europese wetgevingsproces en de krachten daarbinnen?


Kennis, pluriformiteit en aandacht voor de betrokken belangen zorgde voor een beter begrip van dit complexe speelveld.