6 juni 2004

Reorganiseren? Drie Golden Rules

Bij elke reorganisatie moeten drie belangrijke communicatieregels in acht worden genomen.
Dat was de boodschap voor deelnemers aan een recente workshop van de Practice Change & Internal Communications van Hill & Knowlton. Ook introduceerde de practice een model dat een reorganisatie in drie overzichtelijke fasen indeelt. Tegelijkertijd maakten de deelnemers kennis met een elektronisch vergader- en brainstormsysteem.


Een grote groep klanten van Hill & Knowlton maakte tijdens de interactieve workshop kennis met de drie belangrijkste ‘golden rules’ voor communicatie tijdens een reorganisatie: De directe leidinggevende is de belangrijkste schakel in de communicatie bij reorganisaties. Face-to-face contact gaat boven alle andere vormen van communicatie. Informatie moet ingaan op gevolgen voor de individuele werkomgeving en persoonlijke situatie van een medewerker.


Aan de hand van een complexe case werkten zij vervolgens met een model om reorganisaties in drie overzichtelijke fasen in te delen. Per fase inventariseerden zij risico’s en acties. Dit gebeurde met behulp van het Group Decision Support System, een elektronische toepassing om brainstorm- of besluitvormingsprocessen te versnellen en structureren, gefaciliteerd door GroupSupport.com. Tijdens de sessie bezat iedere deelnemer een laptop waarmee real-time input gegeven kon worden op het onderwerp van discussie.


De veelheid van ideeën die de groep genereerde, in combinatie met de theoretische achtergrond en de uitwisseling met vakgenoten maakte het tot een leerzame namiddag, zo bleek uit de evaluatie.


Wilt u meer weten over communicatie bij reorganisaties? Neem contact op met Josine Peters, Group Manager Change & Internal Communications.