3 december 2009

Public Affairs en het Verdrag van Lissabon. Wat betekent de inwerkingtreding van dit Verdrag nu voor lobbyisten?

Op 30 november 2009 verzorgde Hill & Knowlton een van de workshops op een European Public Affairs Congres in Brussel.
Alhoewel het Brusselse circuit een andere dimensie heeft dan het Nederlandse en “Brussel” soms ver weg lijkt, is het belangrijk dat Nederlandse brancheorganisaties, bedrijven en lobbyisten weten “how things work”  bij de Europese instellingen in Brussel.


Niccolo Machiavelli zei het al:  “Entrepreneurs are simply those who understand that there is little difference between obstacle and opportunity and are able to turn both to their advantage”.


Maar om succes te kunnen boeken, moet je weten waar, bij wie en op welk moment je moet acteren in Brussel. Helaas werd vaak de nadruk gelegd op de Europese Commissie om de Brusselse wet- en regelgeving te beïnvloeden, ongeacht waar het voorstel zich in het proces bevond. Weinigen begrepen de invloed van de Raad, die immers de hoofdsteden vertegenwoordigt, en die van de hoofdsteden.


Maar sinds 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Wat betekent deze meest belangrijke wijziging van de Europese Unie sinds het Verdrag van Maastricht van 1992? En waar moet je als lobbyist zijn wil je succes kunnen boeken in Brussel ?


Ten eerste heeft het Europees Parlement meer macht, bevoegdheid, gekregen. Op een aantal terreinen, zoals landbouw, energie, intellectueel eigendom, justitie en binnenlands beleid, beslist het EP samen met de Raad op basis van co-decisie, medebeslissing. Dit betekent dat lobbyisten het EP serieus moeten nemen en hun focus moeten verleggen naar het EP.


Ten tweede betekent dat stemmingen via gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad het credo is en hiermee de lidstaten hun veto verliezen. Lobbyisten moeten nu dus voor hun klanten een coalitie vormen met andere EU-lidstaten om zodoende meer invloed op de Raad te kunnen uitoefenen.


Ten derde maakt het Verdrag van Lissabon het mogelijk dat zowel leden van het EP als EU-burgers het recht hebben om de Commissie te vragen om een voorstel voor nieuwe wetgeving te doen. Het wordt interessant om te zien welke lobbyist in Brussel het eerste “Citizen’s Initiative” kan bewerkstelligen.


Meer weten? Neem dan contact op met Jacqueline Heere.


Hill & Knowlton Nederland
Jacqueline Heere (Senior Consultant Public Affairs)


Zij verzorgde voorheen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, als EU-coördinator voor lidstaat Nederland,  de instructies voor het belangrijkste gremium in Brussel, de Coreper.