21 juli 2009

Private Equity kopschuw?

Nu zelfs de - sinds 1492 jaarlijks gehouden- paardenveiling van Joure is afgelast omdat er voor Friese paarden geen fatsoenlijke prijzen meer te vangen zijn, weten we echt zeker dat we midden in een recessie zitten.
Net als de Jouster paardenhandelaren voelen ook Private Equity-partijen de gevolgen van de recessie aan den lijve. Bij de spaarzame overnames wordt nog slechts minder dan de helft van de overnamesom met bankschuld gefinancierd terwijl dat in de hoogtijdagen nog 75% was. En dan verslechtert het fiscale klimaat ook nog eens.
Onlangs verscheen in de krant het volgende bericht:
“VNU Media 'nul euro' waard”. Dat het ging om een belang dat, om “boekhoudkundige” redenen, tot nul was teruggebracht op de balans van eigenaar 3i werd terloops wel genoemd, maar wat daaraan precies ten grondslag lag, dat werd helaas niet bekendgemaakt. Absoluut een gemiste kans en zelfs schadelijk voor de reputatie van 3i maar vooral voor het portfoliobedrijf VNU. Want zeg eens eerlijk: wie wil er nou werken voor een bedrijf dat als “waardeloos” wordt betiteld? En als leverancier krab je je ook wel eerst even achter de oren als je dit leest…


Kranten suggereren –vaak ten onrechte- dat Private Equity portfoliobedrijven opzadelt met een ondraaglijke schuldenlast. Dat het ook anders kan bewijst Waterland met de publiciteit rond de investering in Enfinity, (nr. 5 in het dealoverzicht van dit rapport). Maar doorgaans vergeet de ‘kopschuwe’ PE-sector goed te communiceren. Daardoor heeft berichtgeving over PE vaak  imago- of reputatieschade tot gevolg.


Ons advies: Geef journalisten tijdig(!) zoveel mogelijk relevante informatie. Niet alleen de feiten, maar ook de juiste interpretatie daarvan. En bereid mediacontacten altijd goed voor. Bepaal vooraf welke boodschappen je aan de lezer kwijt wilt en houd zoveel mogelijk de regie over het eindproduct. De media zijn net Friese Paarden. Je kunt ze goed berijden maar als je de teugels niet stevig in handen houdt, gaan ze er zomaar met je vandoor…


Hill & Knowlton Nederland
Edwin van Wijk en Wolter Hamelink


Dit artikel is verschenen als voorwoord voor het Kwartaalrapport van OverFusies.nl.