7 november 2004

Pan-Europees consumentenonderzoek van UPC brengt kijkgedrag tijdens Kerstmis in kaart

Waar kijkt Europa naar met kerst?

Programma’s met geweld moeten met kerstmis van TV geweerd worden. 70% van de Europeanen wil tijdens de kerstdagen geen live sport TV programma’s op TV zien. En 81% van de Europeanen heeft geen belangstelling voor religieuze of spirituele TV programma’s met Kerstmis.
Dit zijn slechts een paar van de opmerkelijke uitkomsten van het Pan-Europese UPC onderzoek naar TV kijkgedrag tijdens Kerstmis dat in december 2004 werd uitgevoerd onder 5.000 respondenten in elf Europese UPC landen. De onderzoeksresultaten van het Kerst TV Kijkgedrag 2004 genereerden substantiële internationale print en RTV media aandacht. UPC werd vrijwel overal genoemd als initiator van het onderzoek, waarmee zij haar claim als autoriteit op het gebied van breedband media-, telecommunicatie- en entertainmentdiensten verder heeft uitgebouwd. 


Hill & Knowlton ontwikkelde het concept voor een jaarlijkse Pan-Europees UPC consumenten onderzoek, dat één specifiek en actueel onderwerp met betrekking tot de diensten van UPC adresseert. De survey werd onder verantwoordelijkheid van Hill & Knowlton uitgevoerd door haar zusterorganisatie Research International.


De resultaten uit deze surveys bieden UPC niet alleen waardevolle informatie voor de ontwikkeling van producten en diensten in Europa, maar bieden ook nieuwswaardige inzichten in consumenten gedrag, die relevant zijn voor alle Europese media. De uitkomsten van deze onderzoeken bieden UPC daarom een exclusief en onderscheidend middel waarmee zij haar expertise kan (her)bevestigen en haar claim als autoriteit op het gebied van (digitale) televisie, internet en telefonie verder kan uitbouwen.