11 oktober 2017

Ons voedsel wordt duurder en duurzamer

Een van de punten uit het Regeerakkoord die vrijwel iedereen heeft meegekregen is dat het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Daarmee gaan we meer betalen voor de boodschappen. De supermarktbranche uitte al direct haar onvrede en Foodwatch heeft opgeroepen om groente en fruit niet duurder te maken.
Ons voedsel wordt duurder en duurzamer
Wat is er verder van belang voor de Foodsector, hebben we in het Regeerakkoord een voorproefje van het voedselbeleid voor de komende jaren kunnen zien?
Al in november 2014 adviseerde de WRR de Tweede Kamer een expliciet voedselbeleid te voeren. Nodig om de voedselvoorziening van de toekomst met een groeiende wereldbevolking en de klimaatuitdagingen op een goede en gezonde manier te organiseren. Daar is afgelopen jaren weinig van terecht gekomen. Ook in dit Regeerakkoord zijn niet veel gedetailleerde afspraken gemaakt. Over de ambities om zout, suiker en vet van producten terug te dringen wordt niet gesproken en beperkingen in reclame voor kinderen voor voedingsmiddelen komen niet terug in het akkoord. Wel blijft de ambitie obesitas aan te pakken overeind: er moet een nationaal preventieakkoord komen (tussen patiĆ«ntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties) waarin het terugdringen van overgewicht een belangrijk focuspunt is.  Verder zijn er een aantal ambities uitgesproken die in lijn zijn met eerder beleid. Dierenwelzijn blijft voor Nederland van belang en we dragen dit ook uit in Europa. De NVWA krijgt er geld bij om beter toezicht te organiseren, nodig om de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agrofoodsector te beschermen. Voedsel & innovatie blijft een belangrijk thema; zo zal het topsectorenbeleid gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid sterker worden gefocust op de economische kansen van o.a. landbouw, water en voedsel.
 
Niks spannends? Wel… de ambities voor het klimaat zullen ongetwijfeld impact hebben op de foodsector, alleen al de ambities voor het terugdringen van de broeikasgasemissies hebben impact. Een inzet op duurzaamheid moet nu echt lonen, zo valt te lezen, en de ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen op dit gebied. 
 
Kortom, een stimulans voor duurzaamheid die de nodige uitdagingen met zich meebrengt en verder is nog veel in te vullen in de komende periode op het gebied van voedselbeleid.

Voor meer informatie :