2 juli 2006

Onderzoek Booz Allen Hamilton brengt positie topmanagers in kaart

Slecht bedrijfsresultaat is key driver voor CEO verloop

Het aantal topmanagers dat wereldwijd in 2005 uit hun functie terugtrad, is hoger dan ooit. Maar liefst 383 CEO’s, 15.3% van het totaal, namen afscheid van hun onderneming. Dit concludeert management adviesbureau Booz Allen Hamilton in haar jaarlijkse onderzoek onder de 2.500 grootste beursgenoteerde ondernemingen ter wereld.
Eenderde van het totale aantal scheidende CEO’s werd gedwongen af te treden wegens achterblijvende resultaten. Sinds 1995, het eerste jaar waarin Booz Allen het onderzoek uitvoerde, is het percentage topmanagers dat om deze reden vertrok, verviervoudigd.


Booz Allen bestudeert het verloop onder CEO’s al sinds 1995. Daarbij worden de prestaties van de onderneming alsook de context waarin het vertrek van de topman plaatsvond, geëvalueerd. Door de resultaten vervolgens te vergelijken met die van voorgaande jaren, brengt Booz Allen Hamilton ontwikkelingen en trends binnen de CEO populatie en in de bezetting van de bestuurskamers van het internationale bedrijfsleven in kaart. Hill & Knowlton verzorgt de messaging- en mediastrategie voor Booz Allen Hamilton. Met als doel kwalitatieve artikelen in key media te realiseren.


In de afgelopen tien jaar is het verloop onder CEO’s verdubbeld tot ruim 15%. De nieuwe governance regels en sterke focus op performance zijn daarvoor de belangrijkste aanjagers geweest. Volgens Booz Allen is de top overigens nog niet bereikt: topmanagers zullen nog harder worden afgerekend op behaalde resultaten.


Toenemende druk
De focus op CEO performance en bijbehorende prestatiedruk geldt ook in Europa. Internationale investeerders weten hier hun weg te vinden en de betrokkenheid van (grote) aandeelhouders neemt toe. En daarmee de druk op het daadwerkelijk leveren van resultaten. Tegelijkertijd is het speelveld voor CEO’s veel internationaler geworden. In Nederland maakt relatief een hoger percentage CEO’s uit de AEX bedrijven plaats voor een vervanger. En die vervanger komt steeds vaker van over de grens.


Ook de commissaris wordt geconfronteerd met de toegenomen druk op performance. In de afgelopen vijf jaar heeft deze zich eerst ontwikkeld van een ceremoniële naar een primair controlerende functie en nu weer naar een rol met nauwe betrokkenheid bij formulering en realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. De commissaris opereert daarom niet langer uitsluitend achter de schermen.