22 december 2016

Nog vijf Kamerweken tot de streep. Daarna een kamer met 50% nieuwe leden

Vandaag begint het kerstreces voor de Tweede Kamer. Een dag waarop traditioneel vaak tot diep in de nacht wordt vergaderd over lopende wetgevingstrajecten en waarop het uiterste wordt gevraagd van het uithoudingsvermogen van bewindslieden en Kamerleden.

Het reces duurt tot 16 januari 2017. Op 24 februari begint het verkiezingsreces alweer. Dat duurt tot 20 maart 2017. En op 23 maart wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd.

 
Nog vijf Kamerweken tot de streep. Daarna een kamer met 50% nieuwe leden
Vervolgens beginnen de onderhandelingen over het nieuw te vormen kabinet: wie gaat met wie regeren, wat voor beleid gaat de coalitie voeren en wie worden de ‘poppetjes’? De peilingen voorspellen moeilijke coalitiebesprekingen. Het zou zomaar tot eind 2017 kunnen duren voordat een regeerakkoord is bereikt en een nieuw kabinet wordt geïnstalleerd.
Het zittende kabinet is tot die tijd demissionair. Lopende zaken worden door het demissionaire kabinet beheerd. Dat kan echter geen beleidsbeslissingen meer nemen, tenzij deze kunnen rekenen op algemene instemming van de Tweede Kamer. Andere onderwerpen worden door de Tweede Kamer controversieel verklaard en mogen dan niet meer worden behandeld.
Dit betekent dat het kabinet nog precies vijf weken heeft (16 januari tot 24 februari) om lopende voorstellen door de Tweede Kamer te loodsen. De positie van zzp’ers, topinkomens (WNT), de pensioenen van DGA’s, de voortgang van de energietransitie en de privatisering van Holland Casino bijvoorbeeld. Dit zijn slechts een paar onderwerpen die zullen strijden om de resterende schaarse plekken op een overvolle Kameragenda. Drukke tijden voor bewindslieden, Kamerleden en belangenorganisaties die hun onderwerpen op of juist van de agenda willen krijgen.


Op de plenaire agenda van de Kamer voor de periode tussen kerstreces en verkiezingsreces (16 jan – 24 feb) staan nog de volgende bijzondere en relevante debatten:
 • De Zwarte Piet-wet (een debat over de culturele waarde van Zwarte Piet)
 • Wijziging Tabakswet over de regulering van de elektronische sigaret
 • Een debat over de verandering van de Grondwet vwb het briefgeheim
 • De wet terugkeer en vreemdelingenbewaring
 • De wet op de ondernemingsraden over de rol van de OR bij beloningen van bestuurders
 • Een debat over de aanpassing van de Referendumwet
 • Een aanpassing van het beleid ten aanzien van coffeeshops (relevant door de wijziging in VVD-programma)
 • Een Wijziging van de kieswet om lijstcombinaties onmogelijk te maken
 • Wijziging van de wet wapens en munitie ten aanzien van legaal wapenbezit
 • Een debat over de afschaffing van de zondagsrust
 • Wijziging burgerlijk wetboek om te komen tot een afspiegeling in de samenstelling van Raden van Commissarissen.
Kortom, heel wat momenten voor politieke profilering in opmaat naar de campagne. En ook na de campagne zijn er weer tal van belangrijke beïnvloedingsmomenten.


Tweede Kamer heeft bij huidige peilingen voor meer dan 50% nieuw bloed!
Op basis van de laatste peilingen en met de kennis van de kandidatenlijsten van dit moment zou de Tweede Kamer na 15 maart nog maar met 69 van de 150 zetels worden gevormd door huidige Kamerleden. Wanneer we daar 8 verkiesbare bewindspersonen van VVD en PvdA bij optellen, zouden de ‘blijvers’ nog net een meerderheid vormen.
De PvdA spant de kroon met maar 3 Kamerleden van de huidige 35 die bij de laatste peiling (10) nog maar verkiesbaar zouden zijn. Voor de VVD is dat 14 van de 40 bij een peiling van 23. Ook de SP vernieuwt fors met 5 van de huidige 15 bij een peiling van 11. Voor de PVV zijn we uitgegaan van een terugkeer van de huidige 12, wat moet kunnen bij een peiling van 36, maar de lijst is nog niet bekend.
Meest stabiel zijn CU en SGP: hun aantal in de Kamer is hetzelfde als in de peiling en alle huidige Kamerleden zijn verkiesbaar. Voor het CDA zijn dat 10 van de huidige 13, bij een peiling van 14. Virtueel voegen zowel 50plus en GroenLinks elk 10 nieuwe Kamerleden toe, waar de huidige (resp 1 en 4) allemaal terugkomen.
Feit is dat er veel collectief geheugen verloren zal gaan en dat lobbyisten weer een grotendeels nieuw netwerk moeten opbouwen. En dat er een grote verantwoordelijkheid komt te liggen bij de inhoudelijk medewerkers in de Kamer, waar een goede lobbyist natuurlijk ook contact mee heeft.


Nog vijf Kamerweken tot de streep!
 
 
 

Voor meer informatie :