20 juli 2016

Mooie Sport. Klein land

Op 5 augustus beginnen in Rio de Janeiro de 31e Olympische Spelen, het allergrootste internationale platform in de wereld. 28 takken van sport, enkele duizenden sporters uit 206 landen, honderdduizenden toeschouwers, honderden miljoenen zo niet ruim een miljard kijkers en volgers. Uit Nederland doen 241 sporters mee in 22 sporten. De paralympische ploeg telt dit jaar nog eens 114 topsporters. De hoge spelen van de sport, de topsport. Voor topsporters is dit het absolute summum. Ze willen er allemaal bij zijn. De maximale inzet voor de medailles zal het spel in de sport weer goed naar boven halen. Minder calculeren in saaie sport waaruit de spelfactor verdwijnt zoals tijdens het EK voetbal. Nee, volle bak voor het hoogste resultaat. Mooie sport.
Mooie Sport. Klein land
Naast de sport is er meer aan de hand. Dit grootste wereldplatform brengt heel veel nationaliteiten bij elkaar, duidelijk zichtbaar bij de openingsceremonie. Die diversiteit is prachtig. Bij de ceremonie protocollaire van de uitreiking van de medailles wapperen de nationale vlaggen en komt het volkslied van de winnaar tot leven. En daarmee is duidelijk dat naast sporters ook landen in beeld komen: hoe meer succes de sporters uit een land hebben, des te meer aandacht er naar dat land uitgaat.


Los hiervan hebben mensen meestal een beeld van een land. Of dat het beeld is dat de inwoners zich wensen is de vraag. Of mensen hebben geen beeld omdat ze het land niet kennen. Zoals meestal bij kleine landen."Waarom is Nederland sportief gezien zo succesvol? Welke innovaties hanteren wij? Wat is er in Nederland anders?"
Grote landen krijgen in het dagelijks leven al veel aandacht en ook via de media wordt daarover veel informatie gedeeld. Maar kleine landen niet. Die krijgen geen of weinig aandacht. Vaak hebben mensen in andere landen dan ook geen enkel idee over dat land. Zo ook over Nederland.


Herkenning is wenselijk
Zichtbaarheid en bekendheid voor de wereldbevolking is evenwel zeer gewenst, nu en in de toekomst. Globalisering is een onvermijdelijke ontwikkeling. In die ontwikkeling moet een land herkend worden zoals dat land dat graag wil. Waarom is Nederland sportief gezien zo succesvol? Welke innovaties hanteren wij? Wat is er in Nederland anders? Kortom: een kans om het beeld van de houten klomp en tulpen te doorbreken.
Een land moet:
- de aantrekkelijkheid internationaal laten zien;
- weten wat mensen die wel een beeld van het land hebben, aantrekt;
- weten wat de mensen wel of niet over je weten.Dat kan niet zonder continu onderzoek.
Het zou een niet te dragen kostenpost zijn voor een klein land als Nederland om in het dagelijks leven de gewenste zichtbaarheid te krijgen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden waar en voor wie die zichtbaarheid tot stand moet komen en hoe die er uit moet zien. Bijvoorbeeld kiezen voor landen waarmee veel wordt gehandeld.


De verwachting is dat Nederland het heel goed gaat doen in Rio en een fraai aantal medailles mee naar huis neemt. Doel is een top-10 positie in de medaillespiegel. Op een totaal van 206 deelnemende landen een uitzonderlijke prestatie voor een klein land als Nederland en dus voor alle winnaars een uitgelezen moment om zijn of haar sport uit te dragen en daarover een goed verhaal te hebben. Dat is enthousiasme tonen en een goede feitelijke uitleg over wat er is gepresteerd. Dat verhaal verschilt dus per sport.


Grootste platform benutten
Met al die sportieve successen trekt Nederland de aandacht, vooral als klein land. Wordt die gelegenheid om Nederland goed neer te zetten benut? Wat is dan het verhaal over Nederland? En kunnen sporters dat ook vertellen? Wat vertellen ze dan? Wat verklaart het Nederlandse succes? Welke rol speelt de Hollandse nuchterheid? Hoe laat Nederland zich zien? Is dat alleen het Holland Heineken House? Bij een goede voorbereiding hoort ook dit verhaal.
Overigens, beter nog is het om dit grootste platform ter wereld naar Nederland te halen. Want dan heeft een klein land als Nederland de optimale gelegenheid om zich te laten zien zoals het is en wat het te bieden heeft.


Woordvoering
Een mooie graadmeter voor de presentatie van onze sporters, hun sport en ons landje Nederland in Rio als grootste internationale platform, is de woordvoering tijdens de Spelen. Laten we dat eens gaan volgen, met de volgende graadmeters:
- wordt de sport en de winst goed uitgelegd?
- worden goede feitelijke voorbeelden in de sport genoemd?
- heeft de woordvoerder een verhaal of wacht hij/zij de vragen af?
- wordt enthousiasme en emotie getoond?
- wordt Nederland gebruikt in de uitleg van het succes. Zo ja hoe?


Na afloop van de Spelen zullen we zien wat er op dit vlak is terecht gekomen van de promotie van de sporten door onze sporters en begeleiders en van de promotie van ons land.


Paul Kok
Strategy director Hill+Knowlton Strategies en practiceleader sportcommunicatie


NB. Deze bijdrage werd op 19 juli 2016 gepubliceerd in onze rubriek Sportcommunicatie op www.SportKnowHowXL.nl. Klik hier voor de link naar deze website. In die rubriek zijn ruim 30 bijdragen van ons over sportcommunicatie te vinden.

Voor meer informatie :

Paul Kok
Associate Strategy Director

telefoon: +31204044707
email: paul.kok@hkstrategies.com