11 oktober 2017

Mobiliteit: een nieuwe hoeksteen voor Rutte III

Het nieuwe kabinet heeft aandacht voor technologie, digitalisering en cybersecurity. Er gaat meer geld naar onderzoek, innovatie en digitale technologie. Deze aandachtsgebieden vallen onder de Minister van Economische Zaken, het traditionele loket voor het bedrijfsleven. Tot zover niet veel nieuws.
Mobiliteit: een nieuwe hoeksteen voor Rutte III
Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van big data, 5G en cyber security krijgen evenwel elders vorm. Hoeksteen voor duurzaamheid en de nieuwe economie, speerpunten van het nieuwe kabinet, is “Mobiliteit”. Het kabinet wil Nederland bereikbaar houden met een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Over dat slimme systeem rijden als het aan het kabinet ligt in 2030 louter emissieloze auto’s. Bij de aanleg en onderhoud van de infrastructuur wordt rekening gehouden met zelfrijdende auto’s. Overheidsinformatie over verkeer worden zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners. Ter bescherming van privacy worden nieuwe spelregels vastgelegd over eigendom en gebruik van reisdata. Kortom, de Minister van Mobiliteit wordt een belangrijk nieuw loket voor technologiebedrijven en andere toeleveranciers van de digitale infrastructuur voor 5G.

Voor meer informatie :

Anthony Hellegers
Communications Director & Practice Lead Public Affairs

email: anthony.hellegers@hkstrategies.com