3 september 2012

Minister van Sport

Een minister van Sport is een must voor Nederland
In de mooie sportzomer van 2012 hadden politici de mond vol van sport en het maatschappelijk belang daarvan. De kans is echter groot dat het bij woorden blijft en dat de miljoenen sporters weer snel van het radarscherm verdwijnen. Daarom is het een must dat het komende kabinet een speciale minister van Sport aanstelt. Het kan toch niet zo zijn dat de centrale rol die sport in Nederland inneemt in het leven van zeer veel Nederlanders, door onze politici wordt beschouwd als een mooie campagnemiddel in verkiezingsstrijd.


Een minister van Sport is nodig om te voldoen aan de behoeftes van miljoenen sporters en tienduizenden sportclubs in Nederland. Sport neemt immers een verbindende rol in binnen onze samenleving, stimuleert te gezondheid en versterkt de integratie tussen arm en rijk, autochtonen en allochtonen en hoog- en laaggeschoolden.


In onze ogen moet de minister van Sport zorgen voor een goede verbinding tussen de sport(bonden), de sporters en het Haagsche circuit van politici en ambtenaren. Wat ons betreft zou de beleidsagenda van deze minister er als volgt uitzien:


1. Internationale acquisitie van toernooien en bestuursposities in internationale bonden
2. Opbouwen van een topsport infrastructuur van trainingsfaciliteiten voor alle olympische sporten
3. Bevorderen van de internationale beeldvorming over Nederland in samenwerking met (oud)topsporters
4. Op olympisch niveau krijgen van Nederland (Olympisch Vuur) in streven in de toekomst de Olympische spelen ook een keer naar Nederland te halen. Misschien wel in 2028.
5. Ontwikkelen en stimuleren van (top)sportkennis als exportproduct
6. Beteugeling van geweld bij voetbalevenementen
7. Stimuleren van breedtesport via aansluiting op het onderwijs en ouderenzorg
8. Aansluiting van (top)sport programma’s op het volksgezondheidsbeleid inclusief een helder anti-dopingbeleid


Een minister van Sport is al vaker geopperd. Vooral door mensen die zelf actief zijn in de sport: Johan Cruijff bijvoorbeeld.


Het feit dat we nu een ministerie kennen dat in de naam het woord ‘sport’ voert (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is al pure winst. Het ministerie kent ook een stevige beleidsafdeling die zich sterk maakt voor de sport in het Haagse Rijksbeleid. En met goed effect voor de sport in  Nederland. De begroting voor sport groeit.


Naast de vaststelling dat de miljoenen sporters en begeleiders en vrijwilligers een minister voor sport rechtvaardigen, is ook het breed gedragen idee om Nederland naar een olympisch niveau te brengen een reden om een minister van sport aan te stellen.


En er is een derde reden om die minister van Sport op te nemen in het kabinet. De organisatoren van sportevenementen verlangen commitment van de nationale overheid. Ook al proberen we in Nederland zoveel mogelijk samen en decentraal tot stand te brengen, internationaal richt men zich vooral op zichtbaar Rijksniveau.


Dat commitment kennen we nu niet. Wat we wel hebben zijn kamerleden die, veelal aangezet door media, een beeld van verdeeldheid scheppen en daarmee het vertrouwen van de organisator van het evenement wegnemen. Dat verzwakt de kansen voor Nederland om evenementen hierheen te halen.


Tel daarbij op het feit dat Nederland slecht is vertegenwoordigd in de sport op internationaal niveau en Nederland is schier kansloos bij kandidaturen voor grote evenementen.


Maar dat mogen we niet laten gebeuren. Wie de getallen van de enorme wereldwijde belangstelling (kijkers en bezoekers) voor de afgelopen spelen in London voorbij ziet komen weet dat een dergelijk evenement de meest effectieve manier is om de positie van Nederland in de wereld te versterken.


Een effectieve manier om onbalans in commitment naar sporters, olympische ambitie en internationale acquisitie te bestrijden is het instellen van een minister  van Sport. Iemand met internationaal aanzien en internationale bekendheid.


En wijs een voormalig topsporter aan als de eerste minister van Sport.


Paul Kok - Strategy Director Hill+Knowlton StrategiesDit artikel is ook gepubliceerd op www.SportKnowhowXL.nl, partner van Hill+Knowlton Strategies