20 september 2016

Miljoenennota geanalyseerd

Onder meer: Bedrijfsleven niet benut in veiligheid en functioneren overheid

 Op Prinsjesdag bekeken wij een aantal dossiers met bijzondere aandacht, op basis van onze expertise en klantenportefeuille. In het bijzonder uitgelicht: de topinkomens, het voedselbeleid en de positie van het bedrijfsleven op het gebied van veiligheid. 

 
Miljoenennota geanalyseerd
Bedrijfsleven niet benut in veiligheid en functioneren overheid
Op congressen worden er veel mooie woorden gesproken over wat bedrijfsleven en overheid voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van veiligheid, cyber en ICT.
Grote vraag was dus hoeveel het bedrijfsleven daadwerkelijk wordt benoemd in de relevante begrotingen.
Hieronder de bedroevende score:
Binnenlandse Zaken spreekt niet een keer over het bedrijfsleven!
Het woord bedrijfsleven komt in de begroting van Defensie slechts 3x voor, waarvan zelfs 1x in relatie tot een eerder doorgevoerde bezuiniging.
Veiligheid en Justitie noemt het bedrijfsleven 5x, maar enkel over de mogelijke bescherming van het bedrijfsleven tegen cyberaanvallen, niet over het gezamenlijk oppakken van uitdagingen.
Buitenlandse Zaken doet het relatief nog het best en noemt het bedrijfsleven 9x, waarbij er ook nadrukkelijk gesproken over samenwerking en informatieuitwisseling.


Topinkomens in de (semi-)publieke sector
De Prinsjesdagstukken geven een goed inkijkje in de voortgang van de normering van de topinkomens waar Minister Plasterk al enkele jaren mee bezig is. Met deze wetten wil de Minister van BZK de beloning in de (semi)publieke sector beperken tot maximaal een ministerssalaris. Voor topfunctionarissen is deze beperking al van kracht.
Oorspronkelijk wilde Minister Plasterk nog verder gaan, door met de zogenaamde WNT3 ├ílle functionarissen in de (semi)publieke sector onder het salarisplafond te laten vallen – dus ook niet-topfunctionarissen. Opvallend is echter dat hierover in de toelichting van de plannen voor het komende jaar niet meer gerept wordt. De stille afwezigheid van deze wet in de stukken doet vermoeden dat WNT3 van de baan is.
Wat verder opvalt: uit de stukken van BZK komt naar voren dat er een beloningskader voor decentrale overheidsbedrijven in voorbereiding is. Dat duidt erop dat er voor (semi)publieke instellingen waarin gemeenten en provincies deelnemen, mogelijk een andere norm dan de WNT zal gaan gelden.
 
Voeding
Het is even wachten op het voedseldebat waarin over toekomstig voedselbeleid wordt gesproken. Maar, in de begroting EZ staan drie thema’s waarlangs het debat in 2017 gevoerd moet worden, namelijk: jong leren eten, transparantie en innovatie in de voedselketen. Hiervoor komt 20 miljoen euro beschikbaar. Hoe deze punten worden ingevuld, moet nog blijken. Een aandachtspunt is al helder: de consumptie en groente en fruit zal verder gestimuleerd worden.
Verder wordt er gesproken over de belasting van voedselproductie op het milieu: het kabinet wil zich inzetten voor de transitie naar een voedselsysteem dat niet bijdraagt aan klimaatverandering, maar deze helpt op te lossen.
Ook andere speerpunten die we al kennen van het kabinet komen terug, zoals het vergroten van het vertrouwen in voedselveiligheid, de gezonde keuze makkelijker maken en de Nederlandse positie als innovatieve agro-exporteur in de wereld behouden. 

Voor meer informatie :

Anthony Hellegers
Communications Director & Practice Lead Public Affairs

email: anthony.hellegers@hkstrategies.com