13 februari 2008

Media 2.0: effectief communiceren in een nieuwe realiteit

Weblogs, wiki’s, Hyves, Twitter, Facebook, RSS readers, Orkut, instant messengers, Baidu en Jaiku... Met de opkomst en volwassenwording van deze en andere digitale media en communicatiemiddelen is het medialandschap sterk uitgebreid - en dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop organisaties communiceren met hun doelgroepen. Hoe ga je daar als communicatieprofessional mee om?
Het vergaren van kennis en het omarmen van een nieuwe manier om te communiceren zijn sleutelbegrippen.
Kansen én bedreigingen
De opkomst van nieuwe media – zoals we die graag noemen – biedt organisaties een aantal belangrijke kansen. Nog nooit hadden organisaties zoveel platforms om hun boodschap uit te dragen. Nog nooit waren er zoveel mogelijkheden om (ongemerkt) mee te luisteren met wat de doelgroep te zeggen heeft (en de dialoog aan te gaan). En nog nooit waren media zo meetbaar.


Maar het levert ook de nodige bedreigingen: nooit hadden consumenten én medewerkers zoveel platforms om hun mening te uiten. Nog nooit was het zo moeilijk om de betrouwbaarheid van bepaalde bronnen te achterhalen (door de anonimiteit van de media). En nooit eerder was het voor organisaties zo lastig om controle te houden over de berichtgeving.


Impact door kennis
Nieuwe media gebruiken ‘omdat we iets met nieuwe media moeten’ is natuurlijk een verkeerde beweegreden. Media blijven een middel om een doelgroep te bereiken, niet een doel op zich. De ene keer is een online chat met de nieuwe directeur de aangewezen methode om met de medewerkers te communiceren (zoals we onlangs bij een grote bank hebben ervaren), de andere keer is een artikel in het vertrouwde personeelsblad een betere optie. Soms kan een ‘krabbel’ bij een groep Hyvers het gewenste effect bij de doelgroep teweegbrengen, een ander moment is het versturen van een ‘ouderwets’ persbericht raadzaam. Of het ‘oude’ of ‘nieuwe’ media zijn die het doel bewerkstelligen, is dan minder relevant.


Een struisvogelstrategie (met de kop in ’t zand nieuwe media negeren) is al helemaal geen optie. Een nieuw dagblad of tijdschrift laat u toch ook niet zomaar links liggen? U gaat eerst kijken of het blad van belang is voor uw communicatie, waarna u een afgewogen beslissing maakt om het betreffende medium al dan niet in te zetten.


Zo behoort het ook met nieuwe media te gaan. Gedegen kennis van deze media is daarbij een absolute basisvoorwaarde voor succes: alleen als u de mogelijkheden en de do’s & dont’s van de verschillende media kent, kunt u ze op de juiste manier integreren in uw communicatiemix . En juist die gedegen kennis ontbreekt bij veel communicatiemensen helaas nog.


Andere manier van communiceren
De nieuwe realiteit - met haar uitgebreide medialandschap - vraagt daarnaast om een andere manier van communiceren. De moderne (interne of externe) communicatiemanager moet steeds meer een facilitator van de communicatie zijn, in plaats van de ouderwetse storyteller. Faciliteren betekent steeds minder zendergericht communiceren, maar: daadwerkelijke dialoog voeren. Daarvoor moet u eerst een relatie met de ontvanger opbouwen. Op de ‘oude manier’ communiceren via nieuwe media, betekent de doelgroep op de verkeerde manier - of helemaal niet - bereiken. En dat wil niemand.Kalle Siebring
Senior Account Executive
Hill & Knowlton Nederland