13 juli 2017

Klaar voor #GR2018?

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat lijkt nog ver weg, en misschien niet zo relevant nu we nog midden in de formatie zitten, maar het tegendeel is waar. De voorbereidingen voor de verkiezingen beginnen namelijk nu al. En dus is het verstandig om ook nu al te starten met het behartigen van uw belangen. Waar moet u rekening mee houden?
Klaar voor #GR2018?
1. De voorbereidingen op lokaal niveau
Op dit moment zijn de verschillende partijen druk bezig om zich lokaal voor te bereiden op de verkiezingen. Wie komen er op de lijst? Wie zullen er vertrekken? Wellicht zijn daar ook al mededelingen over gedaan. En verder: wat worden de speerpunten en centrale thema’s in de campagne? Door dit te volgen via de media, de kanalen van de lokale partij(afdeling)en en connecties in de gemeentepolitiek, kunt u zich daar ook zelf een beeld van vormen. En er waar mogelijk invloed op uitoefenen.


2. Houd ook de centrale partijorganisatie in de gaten
Met uitzondering van de lokale partijen, werken ook de partijkantoren van de grote partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daar zal gekeken worden welke overkoepelende thema’s in de diverse gemeenten geadresseerd kunnen worden. De landelijke partijen zijn nu al bezig met richtlijnen, handleidingen en ondersteunende materialen voor de aanstaande gemeentelijke verkiezingen. Ook daarvan geldt dat het van belang is om hier zo veel mogelijk inzicht in te krijgen en invloed op uit te oefenen, zeker als uw organisatie te maken heeft met meerdere gemeenten. 


3. De uitslag van #TK2017 zal zich doorvertalen naar #GR2018
Omdat de Kamerverkiezingen nog maar zo recent plaatsvonden, ligt het in de rede aan te nemen dat de verhoudingen zoals die daar zijn veranderd, zich op gemeentelijk niveau zullen doorvertalen. Misschien niet één op één, omdat er in de dynamiek van een campagne nog verschuivingen kunnen plaatsvinden en omdat de ene gemeente de andere niet is, maar toch. Maak dus eens een inschatting van hoe de landelijke uitslag van #TK2017 zich in de voor u relevante gemeenten zal doorvertalen, en wat dat betekent voor de stemverhoudingen, de collegevorming en, last but not least, uw belangen. Houd er ook rekening mee dat er in de laatste weken van de campagne veel aandacht uitgaat naar de lijsttrekkers van de landelijke partijen. Weet de PvdA bijvoorbeeld het verlies te beperken nu Lodewijk Asscher groeit in zijn oppositierol?
 
4. Let op de PVV en de lokalen
Voor de PVV viel de uitslag van de Kamerverkiezingen enigszins tegen. Niettemin werd het de tweede partij. De PVV is nu in slechts twee gemeenten vertegenwoordigd: Den Haag en Almere. In 2018 doet de partij van Wilders 2018 in maar liefst zestig gemeenten mee - de gemeenten waar zijn potentie het grootst is. Lokaal kan dat voor grote verschuivingen zorgen; het is zelfs niet ondenkbaar dat jij in diverse gemeenten in één klap de grootste wordt. Tegelijkertijd mogen we de kracht van de lokale partijen niet onderschatten, die soms met één sterk lokaal issue een stevig stempel kunnen drukken op de gemeentepolitiek. En laat hen nu juist de grootste concurrent van de PVV zijn.
 
Kortom: de gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg, maar achter de coulissen wordt er al volop gewerkt aan de voorbereidingen. Dat is ook voor u een mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Want politici zijn altijd op zoek naar informatie en visies om hun boodschap kracht bij te zetten.
 
Wilt u meer weten over hoe u uw boodschap kunt vormgeven en met impact onder de aandacht kunt brengen op gemeentelijk niveau? Neem dan gerust contact met ons op.
 
Voorbeelden van opdrachten op gemeentelijk niveau
Hill+Knowlton is betrokken bij diverse aanbestedingstrajecten (zie ook het artikel over omgevingsmanagement)
We verzorgen het stakeholdermanagement rond de aanleg van het outletcentrum bij Halfweg
Bij diverse fusies en overnames betrekken we de impact op gemeentelijk niveau
Hill+Knowlton adviseert de Vereniging Band en Milieu in de outreach naar gemeenten over rubberkorrels op kunstgrasvelden, die door het RIVM veilig zijn bevonden 
Daarnaast worden wij ook zo nu en dan door gemeenten zelf ingeschakeld, bijvoorbeeld door de gemeente Zundert rond de sluiting van Fort Oranje.
 

Voor meer informatie :