6 oktober 2004

Kerstpakketten leveranciers en de Feestdagenregeling

Jaarlijks ontvangen 4,5 miljoen Nederlanders een kerstpakket van hun werkgever. Door een wijziging in de Feestdagenregeling (per 1 januari 2003) waren deze kerstpakketten niet langer vrijgesteld van loonbelasting en premies, waardoor het schenken van een kerstpakket voor werkgevers een stuk duurder werd en zij van deze traditie af zouden zien. Niet alleen slecht nieuws voor zo’n 3 miljoen Nederlandse gezinnen, maar ook dreigde een mogelijk strop van bijna € 50 miljoen voor de kerstpakkettenbranche.
Reden voor Hill & Knowlton om in opdracht van de branche organisatie een intensief Public Relations en Public Affairs traject te starten, met als doel de Feestdagenregeling opnieuw hoog op de publieke en politieke agenda te plaatsen. Alleen daarmee zou een (gedeeltelijk) herstel van de maatregel gerealiseerd kunnen worden. En met succes.


Door een strakke mediastrategie kregen het onderwerp en de kernboodschappen voortdurend grote aandacht in de belangrijkste landelijke media, zowel print als radio & televisie. Tegelijkertijd werden contacten gelegd met politici die een voorstel tot herstel wilden ondersteunen. Onder druk van de publieke verontwaardiging die ontstond, kon de politiek de belastingmaatregel niet langer negeren. Tweede Kamerleden bekritiseerden de maatregel openlijk in de media. Dit leidde in oktober tot Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën, Joop Wijn. Dit resulteerde in november, tijdens de behandeling van het Belastingplan, in een gedeeltelijk herstel van de vrijstelling op kerstpakketten voor werknemers, met ingang van 1 januari 2004. Om werknemers in 2003 niet de dupe te laten zijn van de oude maatregel, besloten bedrijven massaal de belastingen voor dat jaar voor eigen rekening te nemen en hun werknemers ook in 2003 een kerstpakket te schenken