1 juli 2014

Kabinet bevordert pre-pack doorstart van ondernemingen na faillissement

Het kabinet maakt het binnenkort wettelijk mogelijk dat rechters al vóór een faillietverklaring op verzoek van een onderneming meedelen wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator.
Kabinet bevordert pre-pack doorstart van ondernemingen na faillissement
De ondernemer kan dan in relatieve rust en onder toeziend oog van de toekomstig curator het faillissement voorbereiden en de kansen op een doorstart van de onderneming vergroten. Deze werkwijze wordt aangeduid met de term pre-pack. De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 27/06/14


“Een mooie maatregel van het kabinet die bedrijven in problemen goed zal helpen. Hill+Knowlton Strategies heeft de afgelopen jaren al diverse opdrachten verzorgd waar het om een pre-pack doorstart ging. De juiste communicatie met de stakeholders op het juiste moment is waar het om gaat voor een succesvolle pre-pack doorstart. Wij hebben daar de juiste kennis en instrumenten voor”, zo reageerde Ingo Heijnen, CEO van Hill+Knowlton Strategies BV in Amsterdam.
 
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht over de nieuwe wetgeving.