10 maart 2015

Is de General Counsel de navigator van de onderneming?

Bij de bovenstaande kop denken velen meteen aan de rol van Peter Wakkie bij Ahold  of –meer actueel- Sietze Hepkema bij SBM Offshore.
General Counsel Hill+Knowlton Strategies
Zij zijn sprekende voorbeelden van juridische zwaargewichten met een gevestigde reputatie, aangesteld in de top van een onderneming op het moment dat overtredingen van (spel)regels zijn ontaard in een publieke en zelfs existentiële crisis van het bedrijf. Hun primaire taak: schikkingen voor elkaar te krijgen bij autoriteiten, benadeelden en toezichthouders zodat de buitenwereld kan worden getoond dat er een streep is gezet onder het verleden. Ze zijn de zichtbare boegbeelden van een nieuwe koers van een onderneming waarmee een basis kan worden gelegd voor herstel van de beschadigde reputatie.


Zij moeten het op de klippen gelopen schip als het ware weer vlot zien te krijgen. Maar waar waren degenen die verantwoordelijk waren voor compliance toen het er echt om ging en de klippen in zicht kwamen of er tussen voer? Welk beeld moeten we ons voorstellen van compliance managers, CLO’s en steeds vaker de General Counsel bij ondernemingen die in het middelpunt van publieke discussies staan over bijvoorbeeld woekerpolissen, boekhoudfraudes of oneerlijke concurrentie?


Iedere General Counsel herkent overtredingen van wet- en regelgeving. Maar hoeveel van hen houdt daadwerkelijk rekening met de bredere maatschappelijke context, de corporate values, relevante ontwikkelingen in de sector en – zeker niet minder belangrijk – de verwachtingen van de samenleving?


Meestal zit het wel goed met het morele kompas van de General Counsel en diens sociale antenne voor de (verwachtingen van) de buitenwereld. Het moment van de waarheid is als de General Counsel de constatering, dat er iets mis is, om moet zetten in handelen. Als het er echt om gaat zijn juridische kennis en verbale vaardigheden vaak niet genoeg om CEO of mede-directieleden te bewegen de bestaande koers te verlaten en kortetermijndoelen op te offeren voor vaak nog ongrijpbare groter belangen. Dan komt het juist neer op persoonlijke impact, te beginnen met het vermogen de bedrijfsbelangen te herkennen en te verwoorden. Maar ook door deze in een ander perspectief te plaatsen, door inzicht te geven in het externe landschap en het krachtenveld van issues en belanghebbenden en deze te duiden. Dat is een belangrijk fundament voor geloofwaardigheid en het creëren van een sense of urgency.


Maar uiteindelijk komen leiderschapseigenschappen om de hoek kijken: het nemen van verantwoordelijkheid, het tonen van lef en van onverzettelijkheid. In hoeverre ben je bereid te staan voor je overtuigingen en “to put your own skin in the game”, zoals ook wordt verwacht van CEO en lijnmanagers die uiteindelijk het beleid bepalen. Die eigenschappen bepalen de reputatie van de General Counsel en daarmee de impact op de reputatie van de onderneming.


Eén troefkaart heeft de General Counsel al in handen. Hij/zij is al de geloofwaardige expert op het gebied van de stakeholders wiens belangen door de onderneming gediend moeten worden. Door daadwerkelijk het vizier op de buitenwereld te richten en stakeholder engagement als vanzelfsprekend onderdeel van de verantwoordelijkheid te claimen kan deze troefkaart worden uitgespeeld en een betere basis worden gecreëerd om de onderneming daadwerkelijk langs de klippen te navigeren.
 
Anthony Hellegers is Communications Director Public Affairs bij Hill+Knowlton Strategies.


Dit artikel is ook gepubliceerd op www.generalcounsel.nl, maart 2015


 

Voor meer informatie :