14 maart 2017

Impact in verkiezingstijd

Vorige week vond de ontbijtbijeenkomst 'Impact in Verkiezingstijd' plaats, georganiseerd door de Public Affairs practice voor onze relaties. Tijdens deze sessie keken we vooruit naar de verkiezingen én de periode die daarop volgt. 
Impact in verkiezingstijd
Jack de Vries besprak de laatste ontwikkelingen in de politieke campagnes en blikte vooruit op de mogelijke coalities in de Tweede Kamer; welke partijen kunnen met elkaar samenwerken en vormen samen een meerderheid? Zo passeerden voor een aantal actuele onderwerpen (voedsel, defensie, energie, kansspelen) meerdere mogelijke schaduwkabinetten de revue. Hoe ziet het beleid bij een coalitie bestaande uit VVD, D66, CDA en GroenLinks eruit? En bij een linkse coalitie zonder VVD of een rechtse coalitie met of zonder PVV? Wie zijn dan de mogelijke kandidaten voor de verschillende Ministerposten? Hoe zou de samenstelling van de relevante Kamercommissies eruit kunnen zien?
Paul Luijten (Associate Director Hill+Knowlton Strategies en voormalig lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal voor de VVD) liet ons zien welke combinaties een meerderheid in de Eerste Kamer opleveren. Luijten ging ook in op beïnvloeding tijdens de formatie; wat willen organisaties en bedrijven in of juist uit een nieuw regeerakkoord krijgen? Wat gebeurt er met dossiers die al zijn goedgekeurd in de Tweede Kamer en nu bij de Eerste Kamer liggen? Worden zij controversieel verklaard en verdwijnen aldus aan de horizon, voor sommige bedrijven een gunstige ontwikkeling.
Rolf Harbers, consultant binnen de Public Affairs practice lichtte aan de hand van de CPB doorberekeningen de macro-economische effecten van de diverse partijprogramma’s toe, waardoor het helder werd wat de effecten van het beleid op bijvoorbeeld economie en werkgelegenheid zijn. De gematigde banengroei in de private sector bij de VVD door de lange termijneffecten, de grote groei van banen bij de PvdA door het creëren van 100.000 banen in de publieke sector, het CDA dat als enige partij de lasten voor bedrijven verlaagt en GroenLinks dat met name de lasten op milieu voor bedrijven en gezinnen enorm verhoogt: het zijn slechts enkele van de effecten die de partijprogramma’s kunnen hebben voor het bedrijfsleven en de BV Nederland.
 
Na deze analyse volgde een levendige discussie waarin de uitdagingen voor bedrijven werden besproken en de mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen werden doorgenomen. Een interessante gedeelde worsteling die binnen veel bedrijven wordt gevoeld is de ervaren kloof in de maatschappij. Naar mening van de aanwezigen is die kloof ook binnen bedrijven aanwezig. Dit is een punt van zorg: hoe zorgen we ervoor dat die kloven worden gedicht? Ook werden er voorzichtige voorspellingen voor de uitslagen gedaan en waren we allen benieuwd of we nog een ‘gamechanger’ kunnen verwachten vlak voor de verkiezingen. 

Voor meer informatie :