21 april 2010

Hill & Knowlton geeft inzichten in de beinvloeders m.b.t. rekeningrijden in perscentrum Nieuwspoort

Op 7 april jl. presenteerde Jacqueline Heere, samen met Chris Shaw van partnerorganisatie Commetric, in perscentrum Nieuwspoort naar aanleiding van de uitkomsten van de Influencer Network Analysis (INA) de conclusies over wie de meeste invloed op het verloop van de discussie heeft gehad met betrekking tot het onderwerp rekeningrijden. Public affairs professionals en andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven lieten zich aandachtig informeren over de Influencer Network Analysis (INA) en over de conclusies die daaruit te trekken zijn.
Hill & Knowlton geeft inzichten in de beinvloeders m.b.t. rekeningrijden in perscentrum Nieuwspoort
Discussie rekeningrijden
Wat werd duidelijk uit de analyse van de INA ? De discussie rond het onderwerp rekeningrijden is sterk gepolitiseerd, en is daar, totdat de ANWB de discussie vanaf oktober 2009 overnam, eigenlijk nooit uitgekomen. In de politieke discussie voedden met name het CDA en de VVD de discussie, waarbij Camiel Eurlings (toch ooit fervent tegenstander ten tijde van zijn woordvoerderschap in de Tweede Kamer) het meest zichtbaar is; dit keer trekt hij de kar.


Als voorstander neemt de PvdA amper deel aan de discussie en richtten de tegenstanders die wel enigszins zichtbaar zijn, de SP en de VVD, zich maar op één aspect van de discussie, namelijk het kostenaspect voor de consument.


Wat betreft de media is het opvallend te constateren dat de Telegraaf zelf kwantitatief niet de meeste artikelen heeft gewijd aan rekeningrijden, maar dat zij wel goed zichtbaar zijn in de INA. Weliswaar heeft de Telegraaf veel geschreven naar aanleiding van de poll die gehouden is onder haar eigen lezers, maar zijn het feitelijk de andere dagbladen die geschreven hebben over de Telegraaf in relatie tot rekeningrijden.


Met zo’n groot project dat alle automobilisten in Nederland raakt, valt het op dat het bedrijfsleven noch de academici aan het woord zijn. Alsof er een zwaard van Damocles boven dit onderwerp hing, is de discussie feitelijk op algemene aspecten blijven steken. Er werd weinig gesproken over de gevolgen voor het milieu, weinig over infrastructurele gevolgen, maar juist veel aandacht ging uit naar de opiniepeilingen die over dit onderwerp zijn gehouden.


De vraag is dan ook welke andere maatschappelijke organisaties zullen opstaan om het onderwerp tot een succes te maken als dit (weer) onderwerp wordt van het aanstaande coalitieakkoord?


Influencer Network Analysis en Public Affairs
Hoe kan de INA worden ingezet bij een gerichte lobby-aanpak ? De INA is een middel dat op grafische wijze weergeeft wie de meeste invloed op het verloop van een discussie of onderwerp heeft in relatie tot een of meerdere journalisten en organisaties. Maar dus ook wie zich daarin niet mengen terwijl zij daar wel belang bij kunnen hebben. Met deze kennis kan de PA professional vervolgens bepalen met wie hij of zij aan tafel moet zitten en waar er mogelijkheden zijn om een onderwerp via een organisatie of journalist te kunnen bekrachtigen.


Met behulp van de analyse van de INA maakt Hill & Knowlton inzichtelijk waar de mogelijkheden voor een gerichte lobby-aanpak zitten. Voor de moderne PA professional is de INA een handig hulpmiddel dat het verschil kan maken. Een gerichte lobby-aanpak begint voor de PA professional dus bij het analyseren van de INA-resultaten.


HenKluistert
Begin april heeft Hill & Knowlton op haar website een gedetailleerde branchemonitoring gelanceerd: HenKluistert. Met deze monitoringservice worden online en offline media over 2 branches zorgvuldig gevolgd: energie en mobiliteit. Nieuwsberichten, meningen, blogposts en tweets worden in kaart gebracht, en issues benoemd en geanalyseerd. Een handige tool voor iedereen die graag exact wil bijhouden wat er in zijn of haar branche speelt. Voor meer informatie over rekeningrijden en anders betalen voor mobiliteit: http://henkluistert.hillandknowlton.nl/
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Ingo Heijnen, managing director, iheijnen@hillandknowlton.com of met Jacqueline Heere, senior consultant Public Affairs, jheere@hillandknowlton.com