29 juni 2006

Hill & Knowlton begeleidt rebranding Kern Kinderopvang

Kinderopvang organisatie SZK wijzigde onlangs haar naam in Kern Kinderopvang – een naam waarmee de nieuwe positionering van de organisatie werd bekrachtigd. Hill & Knowlton is bij de rebranding betrokken als adviseur en begeleider.
Communicatieactiviteiten waren onder meer het bepalen van de gewenste positionering en het vertalen van missie, visie en kernwaarden in concrete communicatieplannen. Naast strategisch advies was Hill & Knowlton ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Via persberichten, posters en speciale (nieuws)brieven werden ouders, medewerkers en andere belanghebbenden op de hoogte gesteld van de nieuwe positionering. Vanaf 18 april worden alle communicatiemiddelen aangepast aan de nieuwe kernwaarden en huisstijl - van corporate brochure tot personeelsblad.


Kern Kinderopvang biedt in de regio Zoetermeer diverse vormen van opvang aan kinderen tussen de 0 en 13 jaar: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. In totaal staan 5.700 kinderen ingeschreven.


Kinderopvang is een actueel thema in een continu veranderende samenleving. Overheid, belangenorganisaties en ouders stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en kinderopvangorganisaties moeten continu inspelen op veranderende wetten en wensen. Dat vereist aanpassingsvermogen en slagvaardigheid. Om deze te vergroten, heeft Kern Kinderopvang de afgelopen jaren onder andere het dienstenaanbod en de interne structuur aangepast. Met de verandering van naam en logo maakte Kern Kinderopvang haar ambitie om te groeien ook voor haar omgeving zichtbaar. De nieuwe positionering vat kernachtig samen waar de organisatie voor staat: het bieden van een veilige basis van waaruit kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste, nieuwsgierige en weerbare mensen-mensen.


Zowel klanten als medewerkers herkenden zich al snel in de kernwaarden waar de nieuwe naam voor staat. Het komende jaar zal Kern Kinderopvang zijn positie als aanbieder van kwalitatief hoogwaardige en vooral ook leuke opvang voor kinderen verder versterken.