19 augustus 2014

Het WK Roeien: laat Nederland zien!

Van zondag 24 augustus tot en met 31 augustus vindt in Amsterdam het WK Roeien plaats. In 1977 kwam dit toernooi voor het laatst naar Nederland. De roeiwedstrijden beginnen op zondag 24 augustus. Bijna 1200 roeiers uit ongeveer 60 landen nemen deel. Zie ook www.amsterdamrowing.com
Het WK Roeien: laat Nederland zien!
De ambitie is om een duurzaam toernooi te organiseren - met het cachet van een olympisch toernooi en tegelijk de toegankelijkheid en mate van verbinding van een Nederlands roeitoernooi - waardoor Amsterdammers, sponsors en sportgeïnteresseerden zich betrokken gaan voelen bij de roeisport en de olympische gedachte. Kernwaarden hierbij zijn: Innovatie, Duurzaam (Clean Water), Topniveau, Verbindend, Toegankelijk en Zichtbaar, Gezond, zo schrijft de organisatie op de website.


Een prachtig en goed georganiseerd evenement zo te zien. Heel sterk is dat het organisatiecomité wordt bezet door merendeels oud-roeiers: Henk-Jan Zwolle, Irene Eijs, Seada van den Herik en Joost de Geus. En ook andere grote namen werken mee, zoals Kirsten van der Kolk.


Nederland en roeien
Nederland heeft een sterke traditie in het roeien, al heel lang. Ik mocht zelf in de jaren zeventig enkele jaren actief wedstrijdroeien bij ORCA in Utrecht, als student. En gelukkig met veel succes, gezien de vele uren trainingstijd en inspanning die we ons als roeiploeg moesten getroosten. Ik heb toen ook ervaren wat een mooie traditie Nederland heeft, vooral gedragen door het studentenroeien.


Door de successen die Nederland in de loop der jaren heeft bereikt, is ons land een vaste waarde in het roeien. In dat opzicht is het vreemd dat het 37 jaar moet duren voordat er weer een WK in Nederland plaatsvindt. Maar er zal meer zijn. Roeien is een watersport. En water is Nederland. Dat deze sport hier gedijt mag dan ook niet verbazen. En als we het over Nederland en roeien hebben dan is water de verbindende factor. En die verbinding snappen mensen over de hele wereld als ze met Nederland worden geconfronteerd. En er zijn meer verbindingen.


The HollandBelgium Bid
In 2009 en 2010 mocht ik deel uit maken van het kernteam van de kandidatuur van Nederland en België voor het WK Voetbal in 2018. In de promotie van onze kandidatuur zijn veel activiteiten ontwikkeld in het buitenland onder het motto 'Together for great Goals'. Twee zaken vielen mij sterk op. In de eerste plaats de enorme belangstelling voor onze sporthelden in andere landen, met name voetballers maar ook voetbalcoaches. En afhankelijk van het betrokken land ook andere sporters. Veel mensen in Nederland hebben geen idee hoe groot die belangstelling is.


En in de tweede plaats associeert men ons met verbazingwekkende creativiteit en grenzen verleggen. Deze beide factoren hebben we in beeld gebracht bij de aanbieding van het Bidbook aan de FIFA in het voorjaar van 2010 op de fiets met de beroemdste voetballers en enkele bestuurders. De foto’s en de filmpjes daarvan vormden een directe bevestiging van het beeld dat heel veel mensen in het buitenland hebben en leidde tot een enorme aandacht in de media en op internet. Overigens leverde die aanbieding ook in Nederland heel veel positieve reacties op.


De hele (roei)wereld kijkt mee
De organisatie moet zich realiseren dat bij een WK ‘de hele wereld’ meekijkt. In elk geval de hele wereld van het roeien en mensen die de sport op televisie bekijken. Daartussen ook veel mensen die normaal gesproken niet naar roeien kijken. Maar nu dus wel.


Om deze reden is het een uitgelezen kans om goed in te spelen op het beeld dat mensen in andere landen van Nederland hebben, ook als ze helemaal geen beeld van ons land hebben. De vraag is of de organisatie van het WK weet op welk beeld (positief of negatief) ze moeten inspelen; zijn de geformuleerde kernwaarden zelf bedacht of sluiten die aan bij het beeld dat men van Nederland heeft. Want inspelen op het beeld dat men heeft, betekent dat de kijkers in het buitenland een beeld van Nederland bevestigd of ontkend krijgen. Dat versterkt de beeldvorming over Nederland. En een sterke beeldvorming helpt Nederland op vele fronten, zo weten we zo langzamerhand wel.


Men zou in mijn ogen vier componenten moeten laten meelopen in de promotie van Nederland tijdens het WK Roeien:
- de roeitraditie in Nederland op het vele water;
- water en kennis over beheersing van water;
- succesvolle topsporters (andere dan roeiers);
- verbazingwekkende creativiteit / innovatie.


Bijvoorbeeld:
- geef bekende actieve en niet meer actieve topsporters een rol tijdens het WK en maak ze zichtbaar (Arjen Robben, Pieter van den Hoogenband, Ruud Gullit) en daag ze uit tot vergelijkingen in sport;
- toon nieuwe technologie in het roeien zoals de boot de Volans2 die in Delft wordt ontwikkeld en baanbrekend is in de roeiwereld; niet het bankje, maar het bevestigingspunt van de riemen (de riggers) beweegt;
- toon eventuele organisatorische vernieuwingen in het toernooi;
- breng diverse roeiverenigingen in beeld met korte video-impressies c.q. mini-documentaires van die clubs en hun fantastische roeiwater hier in Nederland (Daventria in Deventer, Cornelis Tromp in Hilversum, De Hoop in Amsterdam) en vertoon dit tussen de wedstrijden door.


Kortom, als je dan toch een WK in Nederland organiseert, laat dan wat zien. En laat zien wat de mensen in het buitenland begrijpen omdat het past in hun beeld van Nederland.


Paul Kok (1956) is strategy director bij Hill+Knowlton Strategies en leader van de sportpractice. Hij was in 2009 en 2010 communicatie manager bij The HollandBelgium Bid, de kandidatuur van Nederland en België voor het WK voetbal in 2018. Motto: Je moet schieten, anders kan je niet scoren.


Dit artikel is ook gepubliceerd op www.SportKnowhowXL.nl, partner van Hill+Knowlton Strategies