17 juli 2012

Het Motief van London

Waarom vinden de Olympische Spelen 2012 in London plaats? Veertien mogelijke redenen:
1. Eens in de zoveel tijd is London aan de beurt wegens ooit gemaakte afspraken.


2. London blijft achter in ontwikkeling en heeft een impuls nodig.


|3. Een verpauperd industriegebied van enorme omvang moet worden vervangen met elan. De olympische site is de methode.


4. Roulatiesysteem per continent: Europa is aan de beurt. Binnen Europa is London de aantrekkelijkste metropool voor de wereldgemeenschap.


5. London bood het meeste geld als opbrengst voor IOC. Toewijzing gaat alleen om geld.


6. Aansluiten bij grote bestaande toeristenstroom en dus publieke belangstelling.


7. Goede bereikbaarheid van London vanuit de hele wereld.


8. Affiche voor IOC-sponsors. London spreekt tot de verbeelding van de hele wereld. Sponsors willen de hele wereld aanspreken.


9. London als internationaal cultureel centrum.


10. London sportstad.


11. Dicht bevolkt gebied, veel toeschouwers.


12. Concept van duurzaamheid toegepast.


13. Visie: combinatie van Olympische Spelen en Paralympics bij ontwikkeling event.


14. Centrum van de Engelstalige gemeenschap.Er gaan vele honderdduizenden mensen naar London om te kijken naar de topsport. En honderden miljoenen mensen gaan op TV de prestaties van de topsporters in London volgen.


Onwillekeurig zal een grote groep zich toch afvragen: waarom in London? En dan zelf een antwoord op die vraag bedenken. Misschien een van de veertien hierboven genoemde antwoorden. In elk geval blijft het gissen.


Bij de spelen in Beijing gebeurde dat ook. Die in Sydney ook. Eigenlijk elke keer. Voor London speelt die vraag in het bijzonder omdat London al sinds jaar en dag een belangrijk en succesvol internationaal centrum is dat daar op eigen kracht is gekomen. Wat moeten de Olympische Spelen London dan nog brengen?


Wat precies de reden voor de keuze voor London is geweest ontgaat de meeste mensen. Dat wil zeggen dat de communicatie van het IOC en van het Local Organising Committee (LOCOG) op dat cruciale punt faalt. In de bids van alle kandidaat-steden is er veel aandacht voor ‘de Legacy’ (erfenis) van hun kandidaatstelling. Het IOC omarmt die legacy. Maar nadat de keuze is gemaakt blijft het stil… Waarom is er dan voor Londen gekozen?


Mogelijk zit het ook nog anders, namelijk dat er geen zinvolle communicatie op dit punt mogelijk is omdat de besluitvorming niet plaatsvindt op basis van motieven zoals hierboven genoemd. Maar om hele platte redenen van persoonlijke aard voor leden van het beslissende IOC.


Het uitblijven van heldere communicatie (niet eenmalig maar consequent herhaald) over de motieven doet vermoeden dat de besluitvorming inderdaad minder betekenisvol is dan we bij het grootste evenement ter wereld willen denken.


Waarom is het van belang de drijfveren achter de keuze te kennen? Drie redenen:


1. Begrip en vertrouwen bij alle betrokkenen en publiek.


2. Goed fundament voor het perspectief en vertrouwen van de spelen op langere termijn.


3. Succesfactor. Gemotiveerde doelen stellen, daarover helder zijn en die ook waar maken. Dat is succes.


Je zou kunnen zeggen dat het hier over transparantie gaat.


Wel vaker, dus niet alleen in het geval van Olympische Spelen, ontbreekt het aan goede communicatie over deze motieven, de effecten ervan tijdens het toernooi en de effecten daarvan erna.


Het IOC zou er goed aan doen van deze Motivational Communications een apart project te maken met een eigen kalender van activiteiten die worden gerealiseerd door een kleine aparte staf. Concentratie op communiceren over het motief/ de motieven voor, tijdens en na de spelen.


Dat gaat het succes van de Spelen versterken en gaat bijdragen aan het vertrouwen in de toekomst van de Olympische Spelen.


Paul Kok (1956) is strategy director bij Hill+Knowlton Strategies en leader van de sportpractice. Hij was in 2009 en 2010 communicatie manager bij The HollandBelgium Bid, de kandidatuur van Nederland en België voor het WK voetbal in 2018. Motto: Je moet schieten, anders kan je niet scoren.Dit artikel is ook gepubliceerd op www.SportKnowhowXL.nl, partner van Hill+Knowlton Strategies