31 juli 2009

Help - mijn medewerkers gebruiken social media!

Communicatie met externe doelgroepen – het was altijd het terrein van de communicatieafdeling. Door de opkomst van social media communiceren tegenwoordig steeds vaker medewerkers met de buitenwereld – maar dan via het internet. Interne en externe communicatie raken daardoor dichter verweven en de beheersbaarheid van de interne communicatie verandert sterk.
In het afstudeeronderzoek dat Eva Offermans uitvoerde voor Hill & Knowlton beschrijft ze dat communicatiemanagers nog terughoudend zijn om social media in te zetten in de communicatie binnen de organisatie. En daarmee laten ze kansen liggen. Immers: als medewerkers betrokken zijn en zich positief uitlaten over de organisatie, kunnen ze via social media als betrouwbare ambassadeurs positieve signalen verspreiden. Ook bieden social media waardevolle input voor het peilen van medewerkertevredenheid en het opzetten van het interne- communicatiebeleid.


Hoog tijd dus voor communiciatiemanagers om social media te omarmen en in te zetten als een volwaardig tool om de bedrijfsdoelstellingen mede te behalen. Want dat ze dat nu niet doen, blijkt duidelijk uit het onderzoek: interne-communicatiemanagers hebben weinig zicht op de input van medewerkers via social media. Zij monitoren nauwelijks –omdat ze niet weten wat en hoe te monitoren, omdat ze er simpelweg geen tijd voor hebben of het niet als hun verantwoordelijkheid beschouwen. De grote vraag is: wat kan ik controleren, en hoe? Verbieden heeft geen zin, maar er is wel behoefte aan duidelijke kaders, richtlijnen en informatie voor medewerkers.


Het complete onderzoeksverslag vindt u hier.


Wilt u meer weten? Verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Nathalie Beex: nbeex@hillandknowlton.com


Hill & Knowlton organiseert ook workshops over de inzet en het gebruik van digitale (social) media in interne en externe communicatie. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.