24 september 2015

Gezond bedrijf heeft zichtbare CFO

Van de CFO wordt meer en meer verwacht. En lang niet alleen als het om de cijfers gaat.
Gezond bedrijf heeft zichtbare CFO
Tegenwoordig is de strategische rol van de CFO onbetwistbaar een topic, ook in CFO Magazine overigens. Interessant is dat de ‘strategische CFO’ kennelijk als de vrijwel natuurlijke opvolger van de CEO wordt gezien. Dit zegt ook iets over zijn zichtbaarheid. Een gezond bedrijf heeft een zichtbare CFO.


Dat de CFO meer is dan een number cruncher behoeft geen betoog. Althans, vandaag de dag niet meer. Mede door de financiĆ«le en politieke crises, de toegenomen risico’s en de onzekerheden in de markt en de samenleving heeft de evolutie in de rol van de financiĆ«le bestuurder zich de afgelopen jaren in sneltreinvaart voltrokken. Eerder heb ik op deze plek al eens betoogd dat de CFO bij uitstek de persoon in de Board is die de risico’s in en rond de onderneming in kaart moet brengen. Dat is een ding, maar hier geldt tevens: welke mitigerende maatregelen, in welke scenario’s, horen daar bij?


David Wessels, professor aan de Warton University of Pennsylvania, stelt vast dat de druk op CFO’s in hoge mate oploopt. Volgens hem heeft bij uitstek de CFO toegang tot een almaar toenemende berg informatie en is het dan ook aan hem om daar iets mee te doen. Om uit deze beschikbare informatie de juiste strategische richting te formuleren. “The CEO, the board, and other leaders are looking for CFOs who can assess disparate data from many areas of the firm and create a long-term path forward”, aldus Wessels en voegt daar aan toe: “The CFO becomes the critical go-between the investors and management.”


Dat laatste is ook een interessante constatering, omdat het iets zegt over de toenemende bijdrage van de CFO aan de communicatie van het bedrijf. Natuurlijk, bij vrijwel alle bedrijven zit de CFO echt wel achter de tafel als de kwartaal-, halfjaar- of jaarcijfers worden gepubliceerd. En veelal weten ze die ook nog goed toe te lichten. Maar te vaak is de traditionele verdeling: de CEO licht de strategie toe en de CFO de cijfers. Kan dat nog wel? Is het niet juist noodzakelijk dat de CFO de verbinding legt tussen de cijfers en de strategie? De recente IBM Global CEO Study lijkt dit te suggereren. De studie stelt dat deze verbinding een kritische succesfactor voor het bedrijf is en noemt de best presterende CFO’s op dit punt ‘Value Integrators’.


Kortom, de rol en het belang van de CFO verandert. Onlangs sprak ik hierover met een Nederlandse CFO, die zich – terecht – afvroeg welke invloed deze ontwikkeling heeft op de natuurlijke verhouding en balans tussen CEO en CFO, die misschien wel elkaars tegenpolen moeten zijn. Was de CEO niet de persoon van de ambitie en ‘kansen benutten’ en de CFO van de rust en ‘op het juiste moment op de rem trappen’? Wat nu als dat naar elkaar toegroeit? Zie daar een extra uitdaging voor beide bestuurders – en hun toezichthouders.


Aangezien de toenemende strategische rol en verantwoordelijkheid niet meer is te stoppen, lijkt het erop dat CFO’s zich steeds meer positioneren als de natuurlijke opvolgers van de CEO. Wessels noemt al enkele internationale voorbeelden van PepsiCo, UPS, United Technologies en Siemens; in Nederland is ASML een recente case. Een studie van Robert Half onder Nederlandse CFO’s laat zien dat ruim 70% van mening is dat hun achtergrond de kansen vergroot, indien opportuun, als CEO te worden gevraagd.


Terug naar de communicatie. Hierboven noemde ik al het optreden van de CFO bij de cijfer-presentaties aan media, analisten en investeerders. Maar daar kan het niet bij blijven. Nu wij het tegenwoordig al lang niet meer hebben over CEO-positionering, maar over Board Member positionering, dient ook de CFO daarin zijn rol te nemen. Bovendien, mocht hij of zij ooit CEO worden, is juiste (en gebalanceerde!) zichtbaarheid al een mooie asset richting alle stakeholders. Zijn verhaal zal immers gericht zijn op de verbinding tussen de cijfers en strategie, en de daarbij behorende uitdagingen. Stakeholders krijgen op deze manier als het goed is een adequaat en relevant beeld van de onderneming. Een ‘gezonde’ situatie.
 
Frans van der Grint is Financial+M&A Practice Director Europe bij Hill+Knowlton Strategies
 
Deze column is ook gepubliceerd in CFO Magazine, Q3 2015


 

Voor meer informatie :

Frans van der Grint
Strategy Director en Financial+M&A Practice Director Europe

telefoon: +31204044707
email: frans.vandergrint@hkstrategies.com