12 juni 2006

Gebrek aan 'corporate presence' breekt IT sector op

Op 18 mei 2006 werden de resultaten gepresenteerd van het Incompany 500 (imago) onderzoek onder 3.400 professionals (zie elders in deze Highlights).
Hen werd gevraagd naar hun persoonlijke voorkeur voor organisaties op drie onderdelen: werkgever, zakenpartner of investering. De top 50 uit deze eerste ronde is aan een diepgaander onderzoek onderworpen. En dat levert goede inzichten op als het gaat om aantrekkingskracht van organisaties.


De belangrijkste bevinding uit dit onderzoek raakt de technologie sector. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat alle technologie merken, met uitzondering van Philips en TomTom, sterk aan aantrekkingskracht hebben verloren in het afgelopen jaar. Het gaat dan om merken als Accenture, Capgemini, Getronics PinkRoccade, SAP, HP, Oracle, IBM, Microsoft, Centric en Atos Origin. Als belangrijkste oorzaak wordt aangegeven dat veel werk uit Nederland wordt verplaatst naar andere landen.


Wat mij betreft is het vooral het gebrek aan ‘corporate presence’ van de technologie sector een structureel probleem dat dit soort onderzoeksresultaten tot gevolg heeft. De merken zelf besteden hun tijd en geld vooral aan klassieke verkoopactiviteiten. Daarin ontbreekt het aan visie en zaken als relevantie, lange termijn effecten van technologie en maatschappelijke betrokkenheid. Veel technologie bedrijven in Nederland zijn overigens pure verkoopkantoren
van Amerikaanse organisaties. Dan vermindert lokaal de aandacht voor corporate presence.
Om een goede corporate presence te realiseren zouden technologiemerken zich actiever moeten opstellen met visie in de vele Nederlandse dossiers met maatschappelijke relevantie en een duidelijke link leggen naar technologie. En na visie volgt initiatief en actie. Ook weer op corporate niveau en niet alleen op productniveau.
Om een voorbeeld te geven. Indien je veel werk gaat verplaatsen naar andere landen hoort daar een visie bij. Een wereldvisie over de verdeling van werk, kennis en kapitaal over de wereld. Nu en op langere termijn. En degene die die verplaatsing doet, moet dat uitleggen.


Paul Kok
Strategy director en Group Manager Technology Practice