29 juni 2012

EK voetbal 2012

Het EK voetbal 2012 vond plaats in twee landen: Polen en Oekraïne. Na Zwitserland/Oostenrijk en Nederland/België dus de derde keer in korte tijd. De UEFA bewijst hiermee dat zij gelooft in dit concept. Maar waarom? Daar hoort een verhaal bij. En dat is er niet.
Dat verhaal moet er wel zijn omdat het voor belanghebbenden relevant is. Belanghebbenden zijn andere (kleinere) landen die niet eerder een groot toernooi organiseerden en dat in de toekomst wel willen in combinatie met een ander land, fans die te maken krijgen met twee in plaats van één organiserend land, sponsoren, overheden et cetera.


Wat zijn de voordelen? Wat levert het op? Welke strategie zit er achter? Hoe gaan we de effecten meten? Welke visie zit erachter? En welke lange termijn effecten vallen er te verwachten?


Er is voorafgaand aan en tijdens het toernooi in Polen en Oekraïne op deze punten geen helderheid verschaft. Nergens hebben we kunnen lezen wat de effecten waren van de gezamenlijke organisatie door de twee landen, behalve enkele voetbalanalisten die kritiek hadden op de reistijd van de spelers. Maar de UEFA hebben we niet gehoord. Of zou er straks nog maanden na afloop duidelijkheid komen?


In Euro 2000 werd naderhand wel gecommuniceerd over het succes van de organisatie, dat toernooi is winstgevend geweest.


Maar de internationale voetbalbonden blinken niet uit in helderheid als het gaat om de besluitvorming, de motieven en de effecten van het beleid. Het verhaal ontbreekt en/of wordt niet goed uitgelegd in de externe communicatie en de media.


Sportcommunicatie wil dat voorkomen. De communicatie rond deze grote toernooien moet beter en professioneler. Het verhaal moet er zijn en het moet op de juiste momenten helder naar buiten worden gebracht.           


In het geval van een toernooi in twee landen zijn er drie juiste momenten: 1. Op het moment van de besluitvorming, 2. Tijdens het toernooi en 3. Na afloop van het toernooi. Op die momenten zal informatie beschikbaar moeten zijn voor media en belanghebbenden. Het ligt voor de hand dat de media een belangrijke rol spelen bij de beoordeling en distributie van deze informatie


Daarbij hoort een goed verhaal over de motieven, doelstellingen, thematiek. Vooraf zijn dat intenties. Tijdens het toernooi een tussenstand op basis van metingen. En na afloop in een afsluitend rapport met antwoorden op de gestelde doelen en intenties.


Tenslotte past een vaste woordvoerder op bestuursniveau op dit punt.


Bij het EK 2012 hebben we weinig informatie gekregen over de keuze voor twee landen. Er is dus werk aan de winkel zo blijkt. We gaan de UEFA bellen.


Paul Kok - Strategy Director Hill+Knowlton StrategiesDit artikel is ook gepubliceerd op www.SportKnowhowXL.nl, partner van Hill+Knowlton Strategies