5 augustus 2007

Duurzame omzet

Mensen veranderen nogal eens van opvatting over producten of diensten. En het gevolg is even vaak dat ze producten of diensten niet langer willen kopen. Of mogen kopen als de wetgever zich ook bedacht heeft. Gloeilampen waren decennia lang ok. Nu deugt alleen de spaarlamp nog.
Voor ondernemers is het de kunst om daarmee zo om te gaan dat continuïteit en succes van hun bedrijf niettemin toch is gewaarborgd. Soms lukt dat wel. Soms niet.


De omzet kan groeien. Maar de samenstelling van de producten en diensten waaruit de omzet is opgebouwd beweegt als gevolg van veranderende opvattingen onder de afnemers. De mensen. De kunst is dus om op tijd mee te bewegen. Dat betekent twee dingen. In de eerste plaats de bewegingen onder de mensen volgen (onder meer als onderdeel van de communicatie strategie) en in de tweede plaats productontwikkeling zo organiseren dat op tijd het juiste aanbod kan worden gedaan. Milieu- en sociale effecten van product en productie spelen een steeds belangrijker rol. Men spreekt dan van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Hill & Knowlton werkt op dit moment aan het zichtbaar maken van de Thaise papier industrie Double A Paper die een radicaal nieuw concept voor papierproductie hebben ontwikkeld begin jaren negentig: bomen voor de papierproductie komen niet uit (natuur)bossen, maar van een miljoen kleine boeren in Thailand die aangeleverde en gekweekte plantjes laten groeien tot bomen op hun land. De bomen worden opgehaald en verwerkt in een ultra moderne papierfabriek in Prachinburi. Geen milieueffect en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de Thaise economie omdat al die boeren een belangrijke extra inkomstenbron erbij hebben gekregen. Ze noemen dat Farmed Trees. Dit is een fraai voorbeeld van ondernemerschap die inspeelt op de veranderende opvattingen. In dit geval opvattingen over de origine van het papier.


De krachtigste oplossing is de ontwikkeling van producten of diensten die duurzame omzet genereren. Omzet die bestand is tegen de belangrijkste bewegingen in de opvattingen van de mensen voor de komende tijd. Er zijn bedrijven die daar in zijn geheel klaar voor zijn, zoals Triodosbank en bovengenoemd voorbeeld van Double A Paper. Er zijn ook bedrijven die begonnen zijn met ontwikkeling van producten die helemaal in de nieuwe opvattingen meegaan. Zoals DSM die onlangs een productieplant opende in China waar verrijkte rijst (rijst met vitaminen) wordt geproduceerd. Een belangrijk product in Azië.


Op een interessant seminar van TNT Post op 31 januari van dit jaar stelde Bart Jan Krouwel, directeur Duurzaamheid & Maatschappelijke Innovatie van de Rabobank “Als maatschappelijk verantwoord ondernemen niet als leidraad gaat gelden voor je core-business, heeft je onderneming voor de lange termijn geen overlevingskans”.
Zo is het. En zo zit duurzame omzet in elkaar.