1 juli 2006

Draagvlak creëren is niet alleen strategie uitleggen

Creëren van participatie en draagvlak onder medewerkers - dat is voor managers interne communicatie hét thema, zo bleek uit het onderzoek dat Hill & Knowlton uitvoerde onder 24 communicatiemanagers van grote bedrijven.
Het gros van de geïnterviewden geeft echter aan niet of nauwelijks betrokken te zijn bij de formulering van de bedrijfsstrategie, waardoor ze die strategie onvoldoende op de medewerkers kunnen toespitsen. Daarnaast blijken interne-communicatiemanagers goede vertellers te zijn, maar overtuigen en verleiden (activiteiten waarin hun vakbroeders binnen marketing of externe communicatie uitblinken) gaat ze beduidend slechter af.


Leiders vragen aandacht
Voorwaarde voor draagvlak is volgens de respondenten ‘zichtbaar en gevoeld leiderschap’. Maar hoewel de aandacht van top- en middenmanagement voor communicatie groeit, zijn communicatiespecialisten nog nauwelijks toegerust om deze behoefte aan ondersteuning in te vullen met handzame middelen, training en coaching. Aan de andere kant worden ze ook nog te weinig op hun inspanningen afgerekend. Het management wil dat interne communicatie zijn waarde bewijst, maar de impact van interne communicatie in organisaties wordt nog maar incidenteel gemeten.


Informatie-overload is perceptie
Goed nieuws is er ook. Interne-communicatiespecialisten zijn een kei geworden in ‘gatekeeping’ en daarmee in het vermijden van informatie-overload. Uitdagingen liggen nog in het gebruik van middelen – vooral als het gaat om het creëren van structurele feedbackmogelijkheden. ‘Face to face werkt het beste’, beamen de respondenten –  maar merkwaardig genoeg besteden zij de meeste tijd en geld nog altijd aan schriftelijke middelen. Ook geavanceerde elektronische middelen als het persoonlijke portaal, fora of blogs worden mondjesmaat gebruikt.Bent u geïnteresseerd in het hele rapport (56 pagina’s; inclusief 8 best practices van geïnterviewden), dan kunt u dit bestellen door € 25 over te maken naar bankrekeningnummer 54.66.20.000 onder vermelding van uw naam, adres en
rapport IC.