5 juli 2016

Disclosure dilemma's

Klokkenluiderswet noopt tot specifieke communicatie-aanpak. 

De nieuwe wet ‘Huis voor klokkenluiders’ biedt bescherming aan medewerkers na bekendmaking van misstanden binnen eigen organisaties. Het Huis voor Klokkenluiders zorgt er echter ook voor dat klokkenluiders-zaken buiten het bedrijf terecht komen, wat vraagt om een specifieke communicatie-aanpak.
De wet biedt vooral de klokkenluiders bescherming, maakt extern onderzoek naar klokkenluiders-meldingen mogelijk en vormt daarmee voor bedrijven een extra disclosure dilemma. Hoe bedrijven met de (externe) communicatie over klokkenluidersmeldingen om moet gaan is in deze wet immers niet geregeld.
Hill+Knowlton Strategies heeft een brede en unieke ervaring bij uiteenlopende bedrijven en organisaties hoe om te gaan met precaire interne – mogelijke – misstanden. De afwegingen hierbij gaan veel verder dan alleen de juridische en moeten tegenwoordig zeker ook de verwachtingen van externe stakeholders bevatten.
De expertise van Hill+Knowlton omvat het hele scala aan communicatie-aspecten bij klokkenluidersmeldingen, die in potentie tot interne onrust, negatieve publiciteit en reputatieschade voor de bestuurders kunnen leiden.
Bij disclosure dienen zich diverse communicatiedilemma’s aan die per geval verschillen. Enkele daarvan zijn:
- Hoe moeten wij hierop intern reageren?
- Wat is ons verhaal?
- Welke toon slaan wij aan?
- Wat zijn de juiste momenten om te reageren of een eigen proactieve berichtgeving te hanteren?
- Maken wij het onderzoek(rapport) bekend of niet?
Hill+Knowlton Strategies helpt bij de ontwikkeling van de juiste communicatie-aanpak die nodig is met de nieuwe Klokkenluiderwet en treedt op als adviseur op het moment dat een casus zich aandient.


Contactpersoon: Frans van der Grint.


 

Voor meer informatie :

Frans van der Grint
Strategy Director en Financial+M&A Practice Director Europe

telefoon: +31204044707
email: frans.vandergrint@hkstrategies.com