6 oktober 2004

De campagne 2004 van de Maag Lever Darm Stichting

'Sommige dingen zijn niet te verteren'

De Maag Lever Darm Stichting vroeg Hill & Knowlton een strategie te ontwikkelen om de MLDS op onderscheidende wijze te (her)positioneren. Onderdeel hiervan was het bedenken van een thema voor de collecteweek 2004, gekoppeld aan concrete campagneactiviteiten.
Hill & Knowlton stelde in de eerste plaats een vierjarige strategie voor, ingaande in 2004. Hierin stonden de mate van ernst, de heldere relatie tussen gift en resultaat en de geefimpuls centraal. In plaats van de multi-focus strategie die sinds jaren door de MDLS werd gevoerd, creëerde Hill & Knowlton een single-focus concept met dikke darmkanker als speerpunt voor 2004. 2005 tot 2007 werden aan drie andere hoofdziekten gekoppeld. Overkoepelend over de vier campagnejaren introduceerde Hill & Knowlton de slogan ‘Sommige dingen zijn niet te verteren’.


Hill & Knowlton was verantwoordelijk voor het gehele proces, van strategie & creatie van de commercials op radio en TV tot advisering over en ontwikkeling en coördinatie van de communicatiemiddelen. Centraal in de rol als coördinator van alle activiteiten, voerde Hill & Knowlton in alle uitingen het campagneconcept door, van nieuwsbrieven en collectantenmaterialen tot website en direct marketing.


Voorafgaand aan de collecteweek 2004 informeerden reclame-uitingen op TV en in abri’s, nieuwsbrieven, advertenties en een vernieuwde website de geefgroep en de MLDS-collectanten over het thema. Al deze inspanningen resulteerden in een groei van de collecteopbrengst met ruim 4%. De MLDS doet het daarmee aanmerkelijk beter dan vele andere fondsenwervende instellingen en is één van de weinige fondsen die in 2004 ondanks de slechte economische omstandigheden en negatieve publiciteit rondom de salarissen van directieleden van goede doelen, toch een groei wist te bewerkstelligen!