23 oktober 2015

Crisismanagement: prepare, respond & recover

'Wat relevant is, wordt bepaald door media en politiek'

Meer dan ooit opereren organisaties in een volatiele omgeving, waarbij de kans om geconfronteerd te worden met onvoorziene en ongewenste gebeurtenissen steeds groter lijkt.
Toenemende interconnectiviteit, de snelheid van reputatieveranderingen en complexe supply chains dragen hier onder andere aan bij. Als organisaties succesvol willen zijn, moeten zij snel en adequaat kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen. De vraag is dan ook hoe je je als Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen het beste voorbereidt op uitzonderlijke situaties. Lees meer..


Dit artikel verscheen onlangs in Around the Boardroom van Deloitte en bevat de inzichten die zijn opgetekend tijdens het Boardroom Debat voor bestuurders en commissarissen. Klik hier voor het gehele artikel.

Voor meer informatie :